Riksförlikningsmannen föreslår att en förlikningsnämnd tillsätts för att lösa tvisten i de kommunala förhandlingarna

07.04.2022 - 16:19 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsmannen har föreslagit till arbets- och näringsministeriet att tillsätta en särskild förlikningsnämnd för att nå en lösning i de kommunala förhandlingarna. Ministeriet fattar beslutet om tillsättande av nämnden.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har bett arbets- och näringsministeriet tillsätta en förlikningsnämnd, vilket inte hör till vanligheterna. Nämndens uppgift är att nå en lösning på den pågående arbetsmarknadskonflikten inom kommunsektorn. Riksförlikningsmannens medlingsbud förkastades den 30 mars av arbetstagarsidan. Piekkala träffade kommunsektorns huvudförhandlare den 6 april.

Understatssekreterare Päivi Nerg är tilltänkt som ordförande för nämnden och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki som vice ordförande.

Hur förlikningsnämnden tillsätts och hur den assisteras baserar sig på statsrådets förordning. Ordföranden och övriga medlemmar i förlikningsnämnden förordnas av arbets- och näringsministeriet.

Nämndens medlemmar väljs så att de representerar både arbetstagar- och arbetsgivarsidan, men personerna är inte aktivt delaktiga i de pågående förhandlingarna. Det finns inga bestämmelser om nämndens sammansättning och arbetssätt. Det är brukligt att personer med sakkunskap och auktoritet väljs till nämnden.

Förlikningsnämnden fortsätter inte sitt arbete utgående från det medlingsbud som gavs av riksförlikningsmannen förra veckan, utan nämnden startar medlingsprocessen från noll.

En förlikningsnämnd har använts endast ett fåtal gånger under de senaste årtiondena. Att man har tillsatt en förlikningsnämnd är ett tecken på hur svår den pågående avtalsrundan är den här gången.

Text: Airi Vuolle
Bild: Leena Koskela

 

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela