Strejk hotar i 15 privatskolor i Helsingfors 

04.04.2022 - 12:04 Nyheter
Illustration

Arbetet i femton privatskolor i Helsingfors avbryts för en vecka med början den 19 april om en avtalslösning inte kan nås för den privata undervisningssektorn innan dess. Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna avbröts i helgen. 

En strejk hotar bryta ut i femton privatskolor i Helsingfors 19–25.4. Det här infaller samtidigt som en omfattande kommunal strejk hotar huvudstadsregionen. Strejkhotet för skolorna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla är en del av FOSU:s och JAU:s strejk. Således utvidgas strejken bland undervisningspersonalen i Helsingfors att också gälla privatskolor.

OAJ, JHL och Jyty gav 4.4 ett strejkvarsel till riksförlikningsmannen och Bildningsarbetsgivarna som gäller den privata undervisningssektorn.

– Vi hade inget annat alternativ. Vi försökte idogt nå en avtalslösning, men Bildningsarbetsgivarna gick inte med på våra alternativ, utan höll fast vid sina ståndpunkter som skulle resultera i sämre anställningsvillkor till följd av familjeledighetsreformen. OAJ kunde ingalunda acceptera det här. Lagstiftarna har beslutat om reformen och syftet är att främja jämställdhet i arbets- och familjelivet. Och det kan inte ske genom att försämra lärarnas anställningsvillkor, preciserar OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen

Förhandlingarna som avbröts gäller den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och omfattar cirka 9 400 OAJ-medlemmar. Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller utöver allmänbildande privatskolor också många yrkesläroanstalter, nästan alla yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning, fritt bildningsarbete och idrottsinstitut.  
 
Bildningsarbetsgivarnas avtal gäller utöver lärare även läroanstalternas administrativa personal och stödpersonal som representeras av JHL och Jyty.

 
Strejkvarslet gäller de här privatskolorna

I Helsingfors finns många privatskolor till skillnad från övriga delar av landet. De flesta är anrika privata läroverk som förblev privata när grundskolan infördes på 1970-talet. 

Strejkhotet 19–25.4 gäller följande skolor: Apollon yhteiskoulu, Engelska skolan i Helsingfors, Tyska skolan i Helsingfors, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, International School of Helsinki, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu och Helsingin matematiikkalukio, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu och Töölön yhteiskoulu.

OAJ försvarar lärarnas ställning med en strejk. OAJ strävar alltid att i första hand nå avtal genom förhandlingar, men den här gången blev förhandlingarna resultatlösa trots idoga försök. Det är underligt att vi i precis varenda avtalsrunda tvingas bryta arm om lärarnas löner och anställningsvillkor för att ens få samma som andra löntagare. Nu är det dags att belöna och inte straffa lärarna, påpekar Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.  
   
Arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn ska nu lösas under riksförlikningsman Vuokko Piekkalas ledning. 
 
Text Heikki Sahlman 
På svenska Minna Rosenström