Vad är ett löneprogram?

10.01.2022 - 17:27 Nyheter
Illustration

OAJ eftersträvar i de kommande avtalsförhandlingarna ett flerårigt löneprogram som skulle möjliggöra bättre löner och andra anställningsvillkor för lärarna. Läs kort och gott vad ett löneprogram innebär.

Vad är ett löneprogram?

Ett löneprogram syftar på lång sikt till att korrigera lärarnas löner i den offentliga sektorn. I ett löneprogram reserveras extra medel för löneförhöjningar för att förbättra lönerna och anställningsvillkoren så att de bättre motsvarar de anställdas utbildningsnivå och arbetets svårighetsgrad.

Varför behövs ett löneprogram?

Lönerna i utbildningssektorn utvecklas inte i samma takt som i privatsektorn. Det här förklaras av att det inte finns löneglidningar i den offentliga sektorn. Löneglidning betyder att arbetsgivaren betalar högre löner än de avtalsenliga löneförhöjningarna.  

Därför vill OAJ i den kommande avtalsrundan få ett långsiktigt löneprogram för att med extra lönepengar åstadkomma förbättringar. Med ett löneprogram skulle vi också få bättre spelrum för att uppnå våra mål.

Varför skulle OAJ gagnas av ett löneprogram?

Förtjänstutvecklingen är rappare och fördelaktigare i den privata sektorn än i den offentliga sektorn när man jämför anställda med motsvarande utbildningsnivå och motsvarande svårighetsgrad i arbetet över en längre tid. Tack vare ett löneprogram skulle löneskillnaderna utjämnas och göra utbildningssektorn attraktivare.

Har vi tidigare haft ett löneprogram?

På 2000-talet fanns det ett löneprogram som tillfälligt korrigerade lönenivån en aning. Efter det har samförstånd inte nåtts med arbetsgivarna om nödvändigheten med ett löneprogram. Därför har det inte senare funnits extra löneförhöjningsmåner med den påföljden att förtjänstnivån fortsättningsvis har utvecklats bättre inom den privata än den offentliga sektorn.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!