Vad betyder den allmänna linjen i avtalsförhandlingar?

21.01.2022 - 15:54 Nyheter
Illustration

Avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal för OAJ-medlemmarna inleddes i januari med kommunsektorns förhandlingar. I samband med förhandlingarna talas det ofta om avtalsförhöjningar i enlighet med den allmänna linjen, men vad innebär det i praktiken?

Vad är avtalsförhöjningar enligt den allmänna linjen?

När vi talar om förhöjningar i enlighet med den allmänna linjen gäller det en förhöjning som hela avtalsområdet får, till exempel hela AKTA-området. Löneförhöjningsmånen grundar sig på den ekominska utvecklingen och inflationen har beaktats så att köpkraften bibehålls. De avtalsområdesvisa löneförhöjningsprocenterna kommer från precisa beräkningar baserade på olika faktorer.

Höjs allas löner med den allmänna linjens procentsats?

Den allmänna linjens procentsats är inte samma sak som den löneförhöjningsprocent som varje enskild anställd får som omfattas av avtalet. Den allmänna linjens procentsats anger den totala summan, kostnadseffekten, därifrån även branschvisa andelar fördelas. De allmänna förhöjningarna omfattar även lokala justeringspotter och eventuella textändringar.

—Med textändringar ändras eller förtydligas avtalsbestämmelserna. Avtalsförhöjningen kan också användas till textändringar. Både arbetstagar- och arbetsgivarsidan kan ha önskemål på textändringar, säger Petri Lindroos, förhandlingschef vid OAJ.

Hur påverkas den allmänna linjen av förhandlingsresultat eller avtalslösningar i andra branscher?

—I den offentliga debatten har det förekommit föreställningar om att avtalslösningar i den privata sektorn skulle utgöra en allmän löneförhöjningslinje eller ett lönetak för senare avtalslösningar. OAJ eller den offentliga sektorns arbetstagarorganisationer är av annan åsikt, säger Lindroos.

Han anser att det är överlag osäkert huruvida det kommer att skapas en allmän linje under pågående avtalsrunda. Under de senaste rundorna har riksförlikningsmannen varit av åsikten att man inte avviker från den allmänna linjen.

—Det här visade sig vara fel. I medlingen för teknologiindustrin avvek man från den så kallade allmänna linjen vilket resulterade i högre löneförhöjningar.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela