Lärare inom småbarnspedagogik: Varje euro i småbarnspedagogiken är en investering i framtiden

24.02.2022 - 20:01 Nyheter
Illustration

Lärare inom småbarnspedagogik Maria Patteri ser i sitt arbete den stora inverkan som kompetenta lärare har på barns tillväxt och lärande. Bristen på lärare är dock allvarlig och Maria tror att den kommer att minska först när arbetsvillkor och lön fås i skick.

Lärarna är högt utbildade professionella som ser betydelsen av sitt arbete för individerna och för hela Finlands framtid. Många lärare är dock utmattade och funderar till och med på karriärbyte. Sammanfattningsvis var detta budskapet i det brev till Finland som undertecknats av tusentals yrkesverksamma inom undervisningssektorn.

Maria Patteris väg till att bli pedagogie magister, lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare startade under en period med praktisk arbetslivsorientering, vilken hon genomförde på ett daghem. Hon minns att hon beundrade lärarnas professionalism och funderade på att själv vilja utöva ett liknande yrke efter studierna.

Nu har hon sex år bakom sig som lärare inom småbarnspedagogik. Arbetet känns givande, särskilt när man ser entusiasmen och glädjen av lärande hos barn.

”Stunder och projekt där alla barn är aktivt involverade är verkligen fina. Det är ett nöje att stödja barn i deras tillväxt och utveckling. Det är alltid ett speciellt ögonblick när ett barn inser att hen har lyckats och är stolt över det. Det är fint att se hur målen i småbarnspedagogiksplanen uppnås och hur barnets utveckling uppmärksammas även hos föräldrarna”, säger Maria.

Den ihållande bristen på kvalificerad personal utmanar kvaliteten på småbarnspedagogik

Den chockerande bristen på kvalificerade lärare inom småbarnspedagogik på många orter har kommit fram i offentligheten. Maria tycker att situationen är oroväckande vad gäller barns lärande och utveckling, men också för att bristen på kompetenta arbetstagare ökar arbetsbördan i vardagen.

När det råder brist på arbetare är det ofta omöjligt att få kvalificerade vikarier, till exempel vid sjukdomsfall. Problemet som är ännu allvarligare än sjukdomsfallen är att det för närvarande finns många tjänster som inte kan tillsättas av kvalificerad personal.

Enligt Maria belastar situationen hela personalen inom småbarnspedagogiken: lärare, chefer liksom barnskötare.

”Bristen på lärare syns i grupper men också på hela daghemmet om ansvaret för daghemmets pedagogik vilar på ett fåtal lärare. Tyvärr tror jag inte att det finns några genvägar till en lösning. Det enda hållbara sättet att lösa bristen på lärare är att förbättra arbetsvillkoren och lönerna. Den nuvarande bristen på resurser innebär att småbarnspedagogiken inte kan organiseras på det sätt som krävs enligt planen för småbarnspedagogik och lagen, och människor pressar på mer än de orkar. Jag hoppas att man verkligen vill satsa mer på resursplanering så snart som möjligt”, säger Maria.

Maria2.jpg

Det behövs arbetsro och möjlighet att fokusera på det väsentliga

Maria hoppas på mer frid och möjlighet att fokusera på sitt eget arbete under sina arbetsdagar. Att de vuxna byts ut i gruppen är inte till fördel för barnen heller. Lagen om småbarnspedagogik syftar också till att säkerställa en så stabil interaktion som möjligt mellan barnet och personalen.

”Jag skulle vilja ha mer arbetsro och en genuin möjlighet att fokusera på min grupp och planeringen och utvärderingen av dess verksamhet. Nu tar det alldeles för lång tid att fundera över vem som ska vikariera för vem i händelse av frånvaro.”

Ett av de långvariga problemen inom småbarnspedagogikssektorn är att lärarna inte stannar kvar i sitt arbete. Maria känner själv några som har bytt karriär, och en undersökning som OAJ genomförde hösten 2021 visar att det är mycket vanligt bland lärare inom småbarnspedagogik att fundera på att byta bransch. Särskilt de dåliga arbetsförhållandena och de låga lönerna driver bort människor från branschen. Diskussionerna om utmattning hos småbarnspedagoger har ökat, och det oroar även Maria.

”Diskussionen om lärarnas utbrändhet har intensifierats och har också aktivt lyfts upp. Lärarnas utbrändhet väcker frågan om den redan existerande bristen på resurser och hur vi kan hålla fast vid de kvalificerade lärarna inom branschen. Om kvalificerade aktörer faller bort vilar ett större ansvar på de kvarvarande. Ibland känns det som en riktig snöbollseffekt”, funderar Maria.

Högkvalitativ småbarnspedagogik jämnar ut inlärningsskillnader och stärker jämställdheten

Maria är glad över att småbarnspedagogikens plats som en del av barnets utbildningsväg har stärkts och att daghemmens pedagogik betonas i de dokument som vägleder småbarnspedagogikens verksamhet. Denna förändring har varit viktig eftersom studier visar att småbarnspedagogik av hög kvalitet jämnar ut skillnaderna i lärande mellan barn och därmed minskar ojämlikheten mellan barn och familjer.

Härnäst bör yrkets värde bli påtagligt på lönenivå. I Finland är lärare inom småbarnspedagogik högt utbildade – precis som Maria har många studerat till magisterexamen. Lärarnas pedagogiska färdigheter har en enorm inverkan på hur barns inlärningsvägar börjar och hurdan vägkost var en och en får för skoltiden.

”I lagen är målen för småbarnspedagogik bland annat att stödja barnets inlärningsvillkor, att genomföra pedagogiska aktiviteter med utgångspunkt i barnets lek och rörelse samt att stärka positiva inlärningsupplevelser och att vid behov ge barnet särskilt stöd. Allt detta kräver gedigen pedagogisk kompetens. Utan högutbildade lärare skulle det saknas vetenskapligt validerad kunskap om barnets tillväxt och utveckling på daghemmet och om hur detta information används medvetet för att stödja barnens tillväxt och utveckling. I detta fall skulle det också vara omöjligt att uppnå de mål som krävs enligt lagen om småbarnspedagogik”, sammanfattar Maria.

Finländarna anser att en löneökning på hundratals euro är motiverad

OAJ förhandlar för närvarande om ett avtal för lärare inom småbarnspedagogik och daghemschefer. Syftet är bland annat att försäkra löneökningar som tryggar köpkraften och ett löneprogram som försäkrar lärarnas löneutveckling på lång sikt.

Lönen för en lärare inom småbarnspedagogik i början av sin karriär är nu drygt 2 400 euro, medan finländarna anser att en rimlig startlön skulle vara hundratals euro högre. Även vidareutbildning återspeglas inte i löner till skillnad från i många andra sektorer. En lärares lön är densamma, oavsett om hen har en lägre eller högre högskoleexamen som grundexamen.

Maria ser de pengar som spenderas på småbarnspedagogiska resurser och lärarlöner som en investering.

”Lärarna är professionella när det gäller att skapa framtid och stärka lika möjligheter. Högt utbildade lärare som mår bra är därför en investering i framtiden för barnen och Finland som helhet. Vissa kanske tycker att löneökningarna blir för dyra – men jag tror att det blir ännu dyrare om vi inte lyckas locka till oss kompetenta yrkesverksamma och hålla fast vid dem som redan arbetar inom branschen.”