Partierna försvarade utbildning – nu ska vallöftena infrias

03.04.2023 - 12:24 Pressmeddelande
Illustration

Det borde vara klart att finansieringen och resurserna för utbildning tryggas och att problem börjar åtgärdas utan dröjsmål. Det här enligt vallöftena som nu måste infrias, kräver OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ förväntar sig av den nyvalda riksdagen och den kommande regeringen åtgärder för att befästa utbildningens ställning.   

Alla de tre största partierna lovade att försvara utbildningen under den nya regeringsperioden. Åtta av nio riksdagspartier intygade inför valet att utbildningen inte ska drabbas av nedskärningar.

– Inför valet fördes en utmärkt diskussion om utbildning och kompetens. Partiordförandena var oroade över nedgången i utbildnings- och lärandenivån. Stödet för lärande fungerar inte, de finländska ungdomarnas läranderesultat försämras, antalet högskoleutbildade minskar och det råder stor kompetensbrist, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– Det räcker inte med att lyfta fram problem utan de måste åtgärdas och resurserna som behövs måste anges i regeringsprogrammet. Genast i början av valperioden måste man i synnerhet ta itu med reformen av stödet för lärande, säger Murto.

Regeringsprogrammet ska stärka utbildningsgrunden och trygga kompetens och forskning.

 – Även om det ekonomiska läget är stramt har Finland inte råd att skära ner i utbildningen som redan länge har varit underfinansierad. Tvärtom måste basfinansieringen för utbildningen ökas på lång sikt och det här måste säkerställas i utgiftsramen.

– Finansieringen av utbildningen måste också tryggas fullt ut för kommunerna. Staten får inte genom sina beslut ytterligare försvåra kommunernas situation. Till exempel en frysning av statsandelarnas indexhöjning för basservice skulle oundvikligen också påverka småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det här har vi inte råd med när målet är att höja lärandenivån, säger Murto.   

21 riksdagsledamöter med lärarbakgrund i nya riksdagen

Katarina Murto tackar OAJ:s regionföreningar och föreningsaktiva som under kampanjtiden fört fram temat Vi bygger ett framtidssäkert Finland med utbildning.  

– Varma gratulationer till alla omvalda och till nya riksdagsledamöter. Ett stort tack också till alla kandidater med lärarbakgrund. Det är viktigt att vi har beslutsfattare från utbildningssektorn som genuint förstår betydelsen av utbildning, fostran och forskning.

I valet var drygt 200 kandidaterna med lärarbakgrund* uppställda. Av dem blev 21 invalda.

Invalda ledamöter med lärarbakgrund 2023* (valkrets, namn, parti)

 • Helsingfors, Minja Koskela, VF
 • Nyland, Inka Hopsu, Gröna
 • Egentliga Finland, Milla Lahdenperä, Saml, Sofia Virta, Gröna
 • Satakunta, Laura Huhtasaari, Sannf, Krista Kiuru, SDP
 • Tavastland, Timo Heinonen, Saml, Hilkka Kemppi, C
 • Birkaland, Pauli Kiuru, Saml, Jouni Ovaska, C, Arto Satonen, Saml
 • Sydöstra Finland, Jaana Strandman, Sannf
 • Savolax-Karelen, Markku Siponen, C
 • Vasa, Mikko Ollikainen, SFP, Juha Mäenpää, Sannf, Paula Risikko, Saml
 • Mellersta Finland, Petri Honkonen, C
 • Uleåborg, Pia Hiltunen, SDP, Hanna-Leena Mattila, C, Sebastian Tynkkynen, Sannf
 • Lappland, Sara Seppänen, Sannf

 *baserat på kandidatuppgifterna