Vi stakar ut riktningen för OAJ för de kommande åren – svara på vår enkät och påverka!

19.10.2023 - 11:29 Nyheter
Illustration

Vad kan göra OAJ till en mera intressant och attraktiv fackorganisation? Dela med dig av dina tankar genom att svara på en kort enkät. Du hjälper oss när vi planerar tyngdpunkterna i vår nya strategi.

Vilka förväntningar har du på din fackorganisation? Vilken typ av organisation skulle du gärna tillhöra? Vilka är dina uppfattningar om OAJ idag?  

Vi förnyar OAJ:s strategi och du kan hjälpa oss genom att svara på en kort enkät. Det finns bara fem frågor och det tar mindre än fem minuter att svara. Svarstiden går ut den 1 november kl. 23.59.  

Till enkäten 

Enkätsvaren används i den pågående beredningen av organisationens nya strategi. OAJ:s fullmäktige beslutar om den nya strategin våren 2024.  

Text: Heikki Pölönen
Bild: Leena Koskela