Medlingen inom privata undervisningssektorn fortsätter efter midsommar

11.06.2024 - 16:52 Nyheter
Illustration

Medlingen mellan OAJ och Bildningsbranschen som representerar privata skolor och läroanstalter fortsätter den 26 juni efter midsommar. Det behövs en löneuppgörelse som säkerställer tillgången till behöriga lärare och varaktighet i branschen.

Det behövs en löneuppgörelse i den privata undervisningssektorn som säkerställer tillgången till behöriga lärare och varaktighet i branschen. Det handlar om en lagstadgad tjänst och det finns inga skäl till att löneutvecklingen i privata skolor och läroanstalter skulle släpa efter lärarlönerna i andra sektorer.

Det här konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– OAJ försöker inte driva privata skolor och läroanstalter i ekonomiskt trångmål, men en rättvis och rejäl löneutveckling måste tryggas. Det är svårt att hitta en lösning om Bildningsbranschen inte kan gå med på någon kompromisslösning, betonar Murto.

OAJ och Bildningsbranschen har under vårens lopp inte särskilt närmat sig i löneuppgörelsen, trots att riksmedlaren Anu Sajavaara har medlat i arbetskonflikten i över två månader.

– Vi har gjort framsteg under ledning av medlaren, men OAJ och Bildningsbranschen har också varit direkt i kontakt sinsemellan. Men trots alla försök har vi inte gjort tillräckliga framsteg i frågor som rör lönenivån, så det har inte varit möjligt att nå ett förhandlingsresultat, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

I april och i maj ordnades strejker i privata skolor och läroanstalter.

Hittills har medlaren lagt fram ett medlingsbud som OAJ inte kunde godkänna.

– OAJ är redo att fortsätta med organisatoriska åtgärder om en lösning inte nås på annat sätt. Det här är varken önskvärt eller vårt mål. Men nu är det dags att lärarna i den privata undervisningssektorn får uppskattning. Det här förutsätter en löneuppgörelse som beaktar löneförhöjningsskillnaden i förhållande till den övriga undervisningssektorn, påminner Murto.

Likaså är undervisningspersonalen vid yrkesinriktade vuxenutbildningscenter som hör till Bildningsbranschen också fortfarande utan avtal.

OAJ har cirka 5 000 medlemmar i privata skolor och läroanstalter och i yrkesinriktade vuxenutbildningscenter cirka 440.