Medlemsguide för OAJ-medlemmar i högskolor

06.09.2021 - 15:02 Publikation

OAJ är också fackorganisationen för dig som är lärare eller forskare vid universitet eller yrkeshögskola. Vi presenterar OAJ:s verksamhet och struktur kortfattat i vår allmänna medlemsguide och mera detaljerat på oaj.fi. Läs gärna båda medlemsguiderna!

Ladda ner dokumentet
Dela