Checklista för dig som ska gå i pension

Det är trevligare att gå i pension när du vet vad du ska tänka på. Checklistan för att gå i pension hjälper dig.

När du går i pension är det vissa saker som du måste beakta. Det väsentliga är att veta storleken på sin pension, pensionsåldern samt att säga upp sig från arbetet.

Kom också ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter och försäkringar när du går i pension.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Checklista för dig som ska gå i pension

1. När det är mindre än ett år till din pensionering ska du kontrollera åtminstone följande uppgifter i anställningsregistret: anställningstiderna och registreringen av varje anställningsförhållande. Det kan du göra på nätet eller genom att ringa Keva eller Pensionsskyddscentralen.

KevaPensionsskyddscentralen

2. Kontakta pensionsanstalten för att försäkra dig om din pensionsålder och pensionens storlek.

3. Säg upp dig från ditt arbete. Det räcker med ett fritt formulerat meddelande, till exempel "Jag säger upp mitt anställningsförhållande så att det upphör 31.7.2018 för att gå i pension 1.8.2018." Pensionen inleds alltid i början av kalendermånaden, så det lönar sig att säga upp sig i slutet av föregående månad.

4. Du kan gå i pension direkt efter en tjänstledighet men i regel inte efter en alterneringsledighet. Du får givetvis fortsätta arbeta efter pensionsåldern om du bestämmer dig för det.

5. Skicka din pensionsansökan till pensionsanstalten två månader innan pensionen börjar. Blanketten får du till exempel av Keva.

Keva

6. När du har fått ditt pensionsbeslut och vet dina inkomster, din förskottsinnehållning och dina avdrag under början av året ska du be skattemyndigheten att skicka ditt pensionsskattekort till pensionsanstalten före den första pensionsutbetalningen.

7. Om det skett avgörande skillnader i din inkomstnivå 1995–2004 ska du bifoga en fritt formulerad redogörelse för dem till din ansökan, så att du kan yrka på justering av pensionslönen enligt prövning. 

8. Om du inte har fått ditt pensionsbeslut 2–3 veckor innan pensionen inleds ska du ta kontakt med pensionsanstalten.

9. Innan du fattar ditt slutliga beslut ska du ta kontakt med pensionsbolaget en sista gång. Försäkra dig om att du har förstått allt rätt.

10. Anmäl själv till OAJ:s medlemsservice att du har gått i pension. Samtidigt kan du övergå till Undervisningssektorns Seniororganisation.

Meddela medlemsserviceBli medlem i OSJ

11. OAJ:s försäkringar upphör när pensionen börjar. Det är ändå värt att sätta försäkringarna i skick för som medlem i OSJ får du rabatt på försäkringsavgifterna.

Seniorlärarnas försäkringar


Tjänstledighet före pensionering

Att ta ut tjänstledigt precis innan man går i pension har inga andra verkningar än att pensionen minskar då årsinkomsten minskar. Du kan gå direkt i pension efter att ha varit tjänstledig medan samma inte alltid lyckas om du har varit alterneringsledig.

Tjänstledigheten minskar inte alltid på pensionens storlek. Det här beror på multipliceringen av inkomsterna för ålderspensionen, där man som inkomster för det sista ofullständiga anställningsåret räknar föregående års inkomster justerat med lönekoefficienten, alltså med index för förvärvsaktiva. Inte heller den här regeln saknar undantag, och därför ska du strax innan du går i pension höra dig för med pensionsanstalten om vilka ekonomiska följder din tjänstledighet har.

Dela