Förskoleundervisning

Illustration

Förskoleundervisningen främjar barnets förutsättningar för utveckling och lärande.

Förskoleundervisningen främjar barnets förutsättningar för utveckling och lärande. Förskoleundervisning stärker barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla genom lek och positiva erfarenheter av lärande.

Förskoleundervisningen har stor betydelse då det gäller att i tid upptäcka behov av stöd, vilket förebygger svårigheter längre fram på lärstigen. Därför kräver OAJ att förskoleundervisningen blir obligatorisk och att redan 5-åringar ska börja i förskolan.

Lärare inom förskoleundervisning