Grundläggande konstundervisning

Illustration

Grundläggande konstutbildning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och möjligheter till att senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom det egna konstområdet.

Grundläggande konstutbildning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och möjligheter till att senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom det egna konstområdet.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och går från nivå till nivå. Främsta målgruppen är barn och unga. Grundläggande konstundervisning ges inom många olika områden; arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, slöjd, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

Utbildning ges som allmän eller fördjupad lärokurs.

Lärare i grundläggande konstundervisning