Småbarnspedagogik

Illustration

Med småbarnspedagogik avses en pedagogiskt betonad verksamhet för barn under skolåldern.

Med småbarnspedagogik avses en pedagogiskt betonad verksamhet för barn under skolåldern. Verksamheten är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, utbildning och vård.

Småbarnspedagogiken är oerhört viktig eftersom den ligger till grund för barnets välbefinnande, utveckling och lärstig. En kvalitativ småbarnspedagogik stöder barnets uppväxt och lärande som är anpassat till barnets ålder och utveckling. Småbarnspedagogiken stärker det livslånga lärandet och jämlikhet i utbildningen.

Omfattande internationella studier visar att småbarnspedagogiken har en stor betydelse för barnets framtid.

Lärare inom småbarnspedagogik

OAJ <3 lärare inom småbarnspedagogik

OAJ bevakar intressena för lärare inom småbarnspedagogik. Bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och samtidigt i Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF!

Småbarnspedagogik