Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Illustration

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning. Fritt bildningsarbete är en betydande del av vuxenutbildningen.

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning. Fritt bildningsarbete är en betydande del av vuxenutbildningen. Uppskattningsvis 1,7 miljoner deltar årligen i någon form av vuxenutbildning.

Vuxenutbildningens betydelse ökar hela tiden eftersom förändringar i arbetslivet skapar nya utbildningsbehov. Vi anser att det behövs smidiga vuxenutbildningsalternativ för vuxna i arbetslivet.

Lärare inom vuxenutbildningen och fritt bildningsarbete