Lärarstuderande är med i OAJ genom SOOL. De svenskspråkiga lärarstuderandena har en egen förening.

Studerandeorganisationerna vid lärarutbildningsenheterna ger information om medlemskapet för studerande. Studerande vid yrkeshögskolor och andra lärarstuderande som inte har en ämnesförening kan ansluta sig direkt till SOOL.

De svenskspråkiga studerandena har en egen förening i Vasa, FSLF som hör till Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Studerandemedlemmar har frånsett medlemskapet i arbetslöshetskassan, samma medlemsförmåner som ordinarie medlemmar.

Det är dock möjligt att gå med i Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap redan under studietiden om du har tillfälliga lärarvikariat. En separat medlemsansökan ska göras till A-kassan under ett ikraftvarande anställningsförhållande. Medlemskapet kan tidigast börja från den dagen då ansökan har tagits emot av SOOL-kansliet.

SOOL

Från studier till lärarjobb

Bli medlem i OAJ genast när du får ditt första jobb inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Det lönar sig!

Från studier till lärarjobb

Dela