Med ett parallellt medlemskap får du nytta av förmåner och tjänster som två fackförbund erbjuder!

Arbetar du som lärare men vill behålla ditt medlemskap i ett annat förbund på basen av din utbildning och examen? Med ett parallellt medlemskap kan du vara medlem i två Akavaförbund och ta del av bådas förmåner och medlemsservice.

Inom Akava har man kommit överens om att man i första hand ansluter sig till den organisation som bedriver intressebevakningen för den egna branschen. Du som arbetar inom sektorn för utbildning, fostran och forskning ska alltså först höra till OAJ eftersom vi är det enda facket som bedriver intressebevakning inom den här sektorn.

Vem kan ha ett parallellt medlemskap?

OAJ har idag avtal om parallellt medlemskap med Finlands Ekonomer, Ingenjörsförbundet och Teknikens Akademikerförbund TEK.

Ett parallellt medlemskap tryggar intressebevakningen för ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer som undervisar samtidigt som det ger möjlighet att följa med vad som händer inom det egna ämnesområdet.

Som dubbelmedlem betalar du den vanliga procentuella medlemsavgiften till OAJ.

På OAJ:s anslutningsblankett meddelar du samtidigt intresse för ett parallellt medlemskap. Kontakta också det andra förbundet och berätta om OAJ-medlemskapet och att du vill fortsätta med ett parallellt medlemskap.

Till medlemsansökan

Finlands EkonomerIngenjörsförbundetTeknikens Akademikerförbund TEK

Dela