• logo
  • logo

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika vaihtelee sopimuksittain.

Kunnallisissa aikuiskoulutuskeskuksissa kokoaikaisen opettajan viikoittainen työaika on 38 tuntia 45 minuuttia ja osa-aikaisella opettajalla 16–38 tuntia 45 minuuttia. Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu enintään vuoden tasoitusjakson aikana. Kunnallisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä.

Yksityisissä Sivistystyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa viikoittainen työaika on 38 tuntia 20 minuuttia ja käytössä on enintään vuoden tasoittumisjakso. Osa-aikaisen opettajan työaika on 16–38 tuntia 20 minuuttia viikossa.

Yksityisissä Avaintyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa kokoaikaisen opettajan viikoittainen työaika on 38 tuntia 45 minuuttia ja osa-aikaisilla 16–38 tuntia 45 minuuttia. Työajan ylitys korvataan rahakorvauksella, joka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 163. Yksityisten Avaintyönantajien sopimusten alaiset aikuiskoulutuskeskusten opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä.

Sivutoimiset tuntiopettajat

Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen viikoittainen työaika on alle 16 tuntia.

Jaa