• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika vaihtelee sopimuksittain.

 Kunnallisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä.

Yksityisissä Sivistystyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa viikoittainen työaika on 37 tuntia 50 minuuttia ja käytössä on enintään vuoden tasoittumisjakso. Osa-aikaisen opettajan työaika on 16–37 tuntia 50 minuuttia viikossa.

Opettajalla on velvollisuus sopia työnantajan kanssa säännöllisen työajan lisäksi osallistumisesta enintään 12 tunnin verran opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan työvuoden aikana. Luottamusmiehen kanssa neuvotellaan tämän työajankäytön yhteisistä periaatteista.

Yksityisissä Avaintyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa kokoaikaisen opettajan viikoittainen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja osa-aikaisilla 16–38 tuntia 15 minuuttia. Yksityisten Avaintyönantajien sopimusten alaiset aikuiskoulutuskeskusten opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä.

Sivutoimiset tuntiopettajat

Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen viikoittainen työaika on alle 16 tuntia.

Jaa