• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetustoimen asiantuntijan työaika

Opetustoimen johto on nykyisin järjestetty – lähinnä kunnan koosta riippuen – hyvin monella tavalla.

Kunnissa opetustoimen johto on yleensä KVTES:n piiriin kuuluvilla koulutoimen- tai sivistystoimenjohtajilla tai muilla nimikkeillä tehtävää hoitavilla viranhaltijoilla. Tällöin henkilö voi olla niin sanotusti johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija.

Koulutoimen kokonaisjohto on voitu antaa esimerkiksi pienissä kunnissa jollekin rehtoriviranhaltijalle, jolloin työaika on rehtorin työaika. Sivistys- ja opetustoimen ylempien tehtävien liittäminen rehtorin tehtäviin heikentää yleensä merkittävästi rehtorin tosiasiallisia mahdollisuuksia hoitaa rehtorin tehtäviä, eikä tätä voi pitää hyvänä tapana järjestellä virkatehtäviä.

Kun arvioidaan, onko viranhaltija johtavassa asemassa, huomiota kiinnitetään henkilöstön asemaan koko organisaatiossa. Mikäli opetustoimen johtajan tai rehtorin tehtäviin kuuluu välittömiä esimiestehtäviä, heitä ei tule määritellä johtavaan asemaan.

Jaa