• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen lukion oppilaanohjaaja on vuosityöajassa, joka voi jakautua sidottuun työaikaan ja luottotyöaikaan.

Vuosityöajassa olevan oppilaanohjaajan työaika lukuvuodessa on 1 200 tuntia. Tästä työajasta oppilaanohjauksen lehtori voidaan määrätä pitämään enintään 494 luokkaopetustuntia lukuvuodessa.

Oppilaanohjauksen lehtorin ja työnantajan edustaja voivat sopia työajan jakautumisesta sidottuun työaikaan ja luottotyöaikaan.

Työajan käyttö

Sidottuna työaikana oppilaanohjaaja pitää hänelle määrätyt oppitunnit ja tekee oppilaanohjaukseen kuuluvat sekä koulun opetus- ja kasvatustoimintaan liittyvät muut hänelle määrätyt tehtävät.

Luottotyöaika on tarkoitettu oppituntien valmistelutyöhön ja siihen liittyvään opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen, ammattikirjallisuuteen tutustumiseen sekä muuhun koulussa tapahtuvaan ohjaustehtävään valmistautumiseen.

Opettajatyöpäivät

Oppilaanohjaajalla on samat opettajatyöpäivät kuin muillakin koulunsa opettajilla.

Vuotuisesta sidotusta työajasta vähintään 40 ja enintään 80 tuntia (oppilaanohjaustyötä) on sijoitettava muuhun ajankohtaan kuin oppilaiden koulupäiviksi. Työpäivät käytetään pääsääntöisesti yhteisvalintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Ylitunnit

Työnantaja voi määrätä oppilaanohjaajalle työtä yli 1 200 tuntia, jos opettaja antaa siihen suostumuksensa. Tällöin jokaiselta ylittävältä tunnilta maksetaan kuukausipalkan 1/153 -osa.

Jaa