• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Muut harjoittelukoulun lukion opettajat kuin vuosityöajassa olevat oppilaanohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa.

Opetusvelvollisuus on se keskimääräinen opetustuntimäärä viikossa, joka kuuluu kokoaikaisen opettajan peruspalkkaan.

Aineenopettajien opetusvelvollisuudet

 • äidinkieli ja kirjallisuus (myös suomi/ruotsi toisena kielenä): 16 viikkotuntia
 • toinen kotimainen kieli ja vieras kieli: 19 viikkotuntia
 • tietotekniikka: 19 viikkotuntia
 • matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide ja musiikki: 20 viikkotuntia
 • uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, taloustieto, biologia ja maantieto: 21 viikkotuntia
 • tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous: 22 viikkotuntia
 • liikunta: 23 viikkotuntia
 • terveystieto: 21 viikkotuntia
 • opinto-ohjaus: 23 viikkotuntia.

A1-, A2- ja B1-kielen opetusvelvollisuus lehtorilla, jonka opetusharjoittelun ohjauksena vähennetystä opetusvelvollisuudesta vähintään puolet täyttyy lukiossa, on yhtä viikkotuntia alempi kuin edellä on kielten osalta mainittu.

Harjoittelukoulun peruskoulussa opetusvelvollisuuteen luettavia tehtäviä ovat:

 • opetustunnit
 • opettajankoulutuksesta johtuvat tehtävät
 • muu opettajankoulutukseen kuuluva opetus esim. luento-opetus tai muu ryhmälle annettava opetus
 • luokanvalvojan tehtävät vuosiluokilla 7–9
 • musiikkiesitysten hoito perusopetuksessa
 • kerhotunnit
 • demonstraatiot ja laborointitunnit perusopetuksessa
 • työelämään tutustuttaminen
 • tukiopetus perusopetuksessa
 • TVT-laitteistot perusopetuksessa
 • oppilaskunnan ohjaus perusopetuksessa
 • perusasteen oppilaskohtaisen kertoimen tehtävät.

Harjoittelukoulun lukiossa opetusvelvollisuuteen luettavia tehtäviä ovat:

 • opetustunnit
 • opettajankoulutuksesta johtuvat tehtävät
 • muu opettajankoulutukseen kuuluva opetus esim. luento-opetus tai muu ryhmälle annettava opetus
 • ryhmänohjaajan tehtävät 
 • kerhotunnit
 • koulukohtaisen kertoimen tehtävät (lukioresurssi)
 • demonstraatioiden valmistelutunnit
 • lukiodiplomin ja suullisten kokeiden aiheuttama työ
 • etäopetukseen liittyvä työ.

Opettajan suostumuksella myös muu opettajankoulutukseen kuuluva opetus esim. luento-opetus tai muu ryhmälle annettava opetus.

Jos luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan tehtävä ei sisälly opetusvelvollisuuteen, maksetaan tehtävästä kuukausipalkkio, joka on 1.3.2024 alkaen 185,53 €/kk per vuosiviikkoylitunti.

Painotetut opetusvelvollisuudet useammassa tehtävässä

Jos aineenopettaja opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Painotuksessa otetaan huomioon varsinaiset oppiainetunnit.

Painotettu opetusvelvollisuus lasketaan myös kaksoiskelpoiselle luokanopettajalle, joka antaa aineenopetusta vuosiluokilla 7-9 tai lukiossa.

Esimerkki: Aineenopettajana toimiva lehtori, jolla on 14 luokkatuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta (opetusvelvollisuus 16) ja 6 luokkatuntia historiaa ja yhteiskuntaoppia, (opetusvelvollisuus 21). Painotettu opetusvelvollisuus on (14*16+6*21)/(14+6)= 17,5 ≈ 17. Painotettu opetusvelvollisuus pyöristetään kokonaisluvuksi. Jos opetusvelvollisuus on yhtä lähellä kahta lukua, pyöristys tapahtuu alaspäin.

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa yhteensä keskimäärin vähintään 16 luokkatuntia.

Jos tuntiopettaja opettaa kahdessa tai useammassa koulussa tai oppilaitoksessa ja hänellä on yhdessä näistä oppilaitoksista opetusvelvollisuutta vastaava tuntimäärä, niin hän on siinä oppilaitoksessa päätoiminen ja muissa oppilaitoksissa sivutoiminen tuntiopettaja.

Opetusvelvollisuus määräytyy ensisijaisesti harjoittelukoulun vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin opetusvelvollisuuden mukaan.

Jos harjoittelukoulussa ei ole vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin tehtävää eikä vanhemman lehtorin kelpoisuusvaatimuksia ole säädetty vastaavan opetuksen osalta, tuntiopettajan laskennallinen opetusvelvollisuus määräytyy ensisijaisesti kunnan perusopetuksen vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin ja toissijaisesti luokanopettajan opetusvelvollisuudeksi vahvistetun vähentämättömän viikkotuntimäärän mukaisesti.

Opettajakohtaisen kertoimen lisäksi osoitetaan työsuunnitelmassa opettajien palkanmaksun perusteeksi 19 viikkotuntia lukiota kohden ja 0,20 viikkotuntia lukion opiskelijaa kohden (koulukohtainen kerroin). Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon työn vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan osallistuminen lukion päättötutkintoon liittyviin suullisiin kuulusteluihin ja ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen sekä opettajalle määrättäviin erityistehtäviin.

Erityistehtävien korvausperuste on 154,31 € / vuosiviikkotunti.  Euromääräinen korvaus korotetaan yleiskorotuksella. Edellä mainittuihin ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen käytetään opettajan omaa ylituntipalkkioperustetta.

Jaa