• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harjoittelukoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika jakautuu aikaan ja paikkaan sidottuun työaikaan sekä ajan ja paikan suhteen vapaavalintaiseen työaikaan eli luottotyöaikaan.

Opinto-ohjaajan vuotuinen sidottu työaika on 1 230 tuntia vuodessa. Sidottuna työaikana lehtori hoitaa hänelle määrätyt oppitunnit, opinto-ohjaukseen kuuluvat muut tehtävät, opetusharjoittelun ohjaukseen sekä koulun opetus-, kasvatus- ja koulutustoimintaan liittyvät muut tehtävät.

Jos itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä ajoittuu maanantaista perjantaihin, vuotuinen työaika lyhenee seitsemän tuntia kutakin mainittua arkipyhää kohden. Jos sidottu työaika opettajan suostumuksella työnantajan määräyksestä ylittää 1230 tuntia, maksetaan jokaiselta tunnilta kuukausipalkan 1/153.

Luottotyöaika on lehtorin oppituntien valmistelemiseen tarvittavaa aikaa, jonka lehtori voi suorittaa valitsemassaan paikassa valitsemanaan aikana.

Lehtori voidaan määrätä pitämään enintään 494 luokkaopetustuntia vuodessa.

Vuotuisesta sidotusta työajasta 40–80 tuntia ajoitetaan muuksi ajaksi kuin oppilaiden koulutyöpäiviksi.

Jaa