• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit ovat ylitunteja.

Opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta opettajalle maksetaan ylituntipalkkio.

Erikseen korvattavia tehtäviä ovat johtokunnan tai sitä vastaavan toimielimen kokouspalkkio ja kielistudion esimiehen palkkio vuosiluokilla 7–9 sekä laboratorioiden ja kokoelmien esimiehen palkkio vuosiluokilla 7–9.

Näiden lisäksi työnantajan määräämissä opetuksen kehittämiseen ja hallintoon liittyvistä tai muista vastaavista tehtävistä, maksetaan ylituntipalkkioperusteen mukainen palkkio siten, että 1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota. Tuntimäärä arvioidaan työnantajan ja opettajan kanssa yhteisesti etukäteen. Palkkio voidaan maksaa vain niistä erillistehtävistä, joita ei ole otettu huomioon tehtävien vaativuutta määrättäessä.

Yksityisoppilaiden ja -opiskelijoiden tentit perusopetuksessa korvataan erillisellä korvauksella.

Jaa