• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Työhyvinvointi ja turvallinen työympäristö vaarantuvat, jos työpaikalla on epäasiallista kohtelua, kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä.

Epäasiallinen kohtelu heikentää työhyvinvointia. Epäasialliseen kohteluun saattaa syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen. Myös kuka tahansa työyhteisön jäsen voi joutua epäasiallisen kohtelun uhriksi. Häirintää ja epäasiallista kohtelua ei kuitenkaan tarvitse kenenkään sietää, vaan asiasta on keskusteltava tilanteen osapuolten kanssa.

Jos keskustelu ei johda muutokseen toiminnassa tai sitä on mahdotonta käydä tilanteen vakavuuden vuoksi, kohtelusta on ilmoitettava esihenkilölle. Ilmoitus on syytä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi, kun hän on saanut siitä tiedon.

Toimi näin häirintätilanteissa

Jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua työssäsi, niin toimi alla olevan prosessikaavion mukaisesti.

Ole tarvittaessa yhteydessä myös työterveyshuoltoosi, opettajien työsuojeluvaltuutettuun ja omaan luottamusmieheesi.

Jaa