• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Työhyvinvointi ja turvallinen työympäristö vaarantuvat, jos työpaikalla on epäasiallista kohtelua, kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä.

Epäasiallinen kohtelu heikentää työhyvinvointia. Epäasialliseen kohteluun saattaa syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen. Myös kuka tahansa työyhteisön jäsen voi joutua epäasiallisen kohtelun uhriksi. Häirintää ja epäasiallista kohtelua ei kuitenkaan tarvitse kenenkään sietää, vaan asiasta on keskusteltava epäasiallista kohtelua aiheuttaneen kanssa.

Jos keskustelu ei auta tai sitä on mahdotonta käydä tilanteen vakavuuden vuoksi, kohtelusta on ilmoitettava esimiehelle. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on ryhdyttävä poistamaan tai estämään häirintää, kun hän on saanut siitä tiedon.

Toimi näin häirintätilanteissa

Jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua työssäsi, niin toimi alla olevan prosessikaavion mukaisesti.

Ole tarvittaessa yhteydessä myös työterveyshuoltoosi, opettajien työsuojeluvaltuutettuun ja omaan luottamusmieheesi.

Jaa