• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen koulutuksen tutkintoja ei pidä lyhentää

20.04.2023 - 13.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ ja AMKE eivät kannata valtiovarainministeriön ja osan puolueista esittämää ehdotusta siitä, että ammatilliset tutkinnot voisi muuttaa kaksivuotiseksi työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi. Järjestöjen mielestä osaajapulaa ei ratkaista osaamistasoa laskemalla, vaan hyödyntämällä oppisopimuskoulutuksen lisäksi nykyistä paremmin tutkinnon osia ja osatutkintoja.

Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa Suomen kilpailukyvyn ja elinvoiman turvaamisessa. Seuraavalla hallituskaudella ammatillisen koulutuksen rooli korostuu ratkottaessa yritysten kasvun esteenä olevaa osaajapulaa. Osaajia tarvitaan pikaisesti muun muassa sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering-, kone- ja tuotantotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalalle. Osaajapulaa ei kuitenkaan pidä lähteä ratkomaan millä tahansa keinolla eikä varsinkaan osaamistasoa laskemalla.

Osaajapulaa ei kuitenkaan pidä lähteä ratkomaan millä tahansa keinolla eikä varsinkaan osaamistasoa laskemalla.

OAJ ja AMKE eivät pidä mahdollisena eivätkä tarpeellisena valtiovarainministeriön ja osan puolueista esittämää ehdotusta, että tutkintoja voitaisi muuttaa kaksivuotisiksi, jotta nopeutetaan siirtymiä työelämään.

Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa opiskeluaika määräytyy yksilöllisen opiskelutarpeen, -vauhdin sekä erityisesti nuorilla sosiaalisten- ja työelämä taitojen kehittymisen mukaan. Suorittamisajasta ei pidä säätää lailla. Koulutusta on myös jo nyt mahdollista toteuttaa työssä ja sen ohella. Opiskelijan on muun muassa mahdollista suorittaa opintonsa esimerkiksi kokonaan oppisopimuksella ja olla näin heti työelämän käytettävissä.

Ammatillisen koulutuksen tehtävä ei ole antaa vain valmiuksia työelämään, yrittäjyyteen ja elinikäiseen oppimiseen. Sen tehtävänä on antaa myös jatko-opintokelpoisuus, tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kaksivuotiset tutkinnot romuttaisivat osaamistason, jatko-opintokelpoisuuden sekä muut ammatillisen koulutuksen tavoitteet.

Tutkintojen lyhentämisen sijaan työelämään siirtymistä voidaan nopeuttaa oppisopimuskoulutuksen lisäksi hyödyntämällä nykyistä paremmin tutkinnon osia ja osatutkintoja. Näin vastataan joustavasti yksilön ja työelämän tarpeisiin. Jopa säännellyissä ammateissa kelpoisuus voidaan määritellä tutkinnon osien avulla, esimerkkinä mainittakoon hoiva-avustaja.

Tutkintojen lyhentämisen sijaan työelämään siirtymistä voidaan nopeuttaa oppisopimuskoulutuksen lisäksi hyödyntämällä nykyistä paremmin tutkinnon osia ja osatutkintoja.

Ammatillisesta koulutuksesta ei ole varaa leikata


Työelämän osaamis- ja työvoimatarpeet muuttuvat nopeasti. Pidämme käsittämättömänä valtiovarainministeriön esityksiä leikata aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin kohdistettua rahoitusta tai asettaa lukukausimaksut, jollei päällekkäiskoulutus muutoin vähene.

Ammatissa on vaikea selvitä ilman jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Työllistyminen tai muuttuvan työn vaatimuksista selviytyminen voi vaatia uuden tutkinnon suorittamista. Säänneltyyn ammattiin, kuten sähköasentajaksi, ei esimerkiksi ilman tutkintoa voi siirtyä.

Ammatissa on vaikea selvitä ilman jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä.

Ammatillista koulutusta ja sen tuottamaa osaamista tulee arvostaa, eikä heikentää järjestämisedellytyksiä. Korkeakoulutuksen sijaan monelle ammattiosaajalle luonteva väylä osaamistasonsa nostamiseen on ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Myös korkeakoulututkinnon suorittaneella tulee olla tarvelähtöinen mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto, joista johtamisen erikoisammattitutkinto on yksi suosituimpia.

Lisätiedot:

Nina Lahtinen
koulutuspolitiikan johtaja, OAJ
puh. 020 748 9639
nina.lahtinen@oaj.fi

Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja, AMKE
puh. 050 344 2554
veli-matti.lamppu(at)amke.fi

nina.lahtinen@oaj.fi