• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Määräaikaisten opettajien asemaan vihdoin merkittävä parannus

13.04.2023 - 15.24 Uutinen
Kuvituskuva

Moni määräaikainen opettaja kärsii kesätyöttömyydestä, joka heikentää merkittävästi toimeentuloa. OAJ on pitkään hakenut ratkaisua asiaan, ja pieniä parannuksia on saatu aikaan. Tänä keväänä saavutettiin vihdoin merkittävä parannus OVTES-sopimusalalla työskenteleville määräaikaisille opettajille. – Olen todella tyytyväinen, että saimme neuvoteltua vähintään 40 prosentin parannuksen menetetystä kesäkeskeytysajan palkasta maksettavaan korvaukseen, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Määräaikaisen opettajan jääminen ilman kesäajan palkkaa johtuu useimmiten joko siitä, että kunta palkkaa opettajan säästösyistä vain opetuskuukausiksi tai että vakituinen viranhaltija palaa virkavapaalta kesäkeskeytyksen alkaessa. Opettajiin ei sovelleta vuosilomalakia, joten he eivät voi siirtää lomiaan esimerkiksi perhevapaan vuoksi, kuten kaikki muut ammattiryhmät. Tästä syystä perhevapaalla olevilla opettajilla on oikeus palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi, ja sen oikeuden tulee säilyä.

OAJ on pyrkinyt vaikuttamaan määräaikaisten opettajien asemaan muun muassa sopimusneuvotteluissa, vaikuttamalla suoraan kuntapäättäjiin ja viemällä asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi (diaarinumero 3059/3/15). Oikeus ei nähnyt nykytilanteen olevan lainvastainen, joten tilanteen parantaminen on työnantajan ja sopimusneuvotteluiden varassa. Mikään ei kuitenkaan estä nykytilanteessa työnantajaa maksamasta palkkaa kesäkeskeytyksen ajalta sekä viranhaltijalle että sijaiselle.

– Monet kunnat säästävät tässä väärässä paikassa. Tilanne kuormittaa määräaikaisten lisäksi työvoimapalveluita. Määräaikaisten reilu kohtelu vahvistaisi kuntien mahdollisuuksia saada päteviä opettajia jatkossa, muistuttaa OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Lomapäiväkorvauksiin merkittävä korotus

OAJ on jo aiemmin sopinut lomapäiväkorvauksen koko lukuvuoden työajan palveluksessa olleelle määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan. Palvelussuhteen päättyessä on maksettu menetetystä kesäkeskeytysajan palkasta hyvityksenä lomapäiväkorvaus, jonka suuruus on kahden päivän palkka jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Nyt OAJ neuvotteli lomapäiväkorvauksiin merkittävän parannuksen. Jatkossa määräaikaisena työskentelevä opettaja saa  jokaisesta täydestä lomanmääräytymiskuukaudesta 2,8 lomapäivän palkan. Lomapäiväkorvauksen määrä nousee siis 20 päivästä 28 päivään, jos opettaja työskentelee koko lukuvuoden työkauden työajan.

– Tämä on hieno askel eteenpäin määräaikaisten opettajien aseman parantamisessa. Se edellytti sopimista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa, ja olen iloinen, että pääsimme neuvotellen eteenpäin, Lindroos toteaa tyytyväisenä.

Muutos tulee voimaan 1.8.2023, ja se koskee kaikkia OVTES-sopimusalan päätoimisia, määräaikaisia opettajia.

Millä parannusten kustannukset katetaan?

Parannuksen kustannusvaikutukset katetaan osittain palkkaohjelman 1.2.2024 keskustason erästä ja osittain palkattomaan virkavapaaseen liittyvän kesäpalkan muutoksella. Lisäksi OAJ hyväksyi sen, että pidemmissä virkavapauksissa opettajan on työskenneltävä ennen tai jälkeen lyhytaikaisen keskeytyksen 15 työpäivää (ma-pe) eli kolme kalenteriviikkoa saadakseen keskeytysajalta palkkaa.

– Perhevapaauudistuksen myötä kumpikin vanhempi on voinut ottaa vanhempainvapaan neljässä osassa, ja tulemalla vain päiväksi töihin ennen lyhyttä keskeytystä on voinut saada keskeytysajan palkan itselleen. Sijaisen kannalta tilanne on ollut ongelmallinen, arvioi Lindroos.

Tarkempia tietoja muutoksista voit lukea Usein kysyttyä -sivulta

Lisätiedot: Petri Lindroos, neuvottelujohtaja, OAJ, petri.lindroos@oaj.fi, p. 040 821 3711

Jaa