Högre semesterdagsersättning en klar förbättring för visstidsanställda lärare

13.04.2023 - 19:11 Nyheter
Illustration

Många visstidsanställda lärare drabbas av arbetslöshet till sommaren vilket avsevärt försämrar deras utkomstmöjligheter. OAJ har länge arbetat för bättre villkor och en del framsteg har gjorts. Nu i vår har vi äntligen fått en betydande förbättring till stånd inom UKTA-avtalsområdet. – Jag är verkligen nöjd över att vi har förhandlat fram en minst 40 procents förhöjning av semesterdagsersättningen för den uteblivna lönen för sommaravbrottet, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Den vanligaste orsaken till att en visstidsanställd lärare blir utan lön för sommaren är att kommunen försöker spara genom att anställa lärare enbart för undervisningsmånaderna eller för att den ordinarie tjänsteinnehavaren återvänder tillbaka från tjänstledighet när sommaravbrottet börjar. Semesterlagen tillämpas inte på lärare så de kan till exempel inte flytta semestrarna på grund av familjeledighet så som alla andra yrkesgrupper kan. På grund av det här har familjelediga lärare rätt att återvända till arbetet för sommaravbrottstiden och den rätten bör bevaras.

OAJ har försökt förbättra de visstidsanställdas ställning bland annat i avtalsförhandlingar, med påverkansarbete och genom att ta ärendet till högsta förvaltningsdomstolen (diarienummer 3059/3/15), men rätten fann inget lagstridigt i den nuvarande situationen. Det finns dock inget som hindrar arbetsgivaren från att betala lön för sommaren både till tjänsteinnehavaren och till vikarien.

– Många kommuner sparar på fel saker. Situationen belastar både de visstidsanställda och även arbetskraftsservicen. Om kommunerna skulle behandla visstidsanställda rejält skulle de ha bättre möjligheter att få behöriga lärare i fortsättningen, påminner OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.  
 

Betydande förhöjning av semesterdagsersättningen

OAJ har redan tidigare avtalat om en semesterdagsersättning för visstidsanställda lärare som arbetat hela läsåret och saknar rätt till semester. När anställningsförhållandet upphör betalas en semesterdagsersättning som kompensation för utebliven lön för sommaravbrottet. Ersättningen är två dagars ordinarie lön för varje full kvalifikationsmånad.

Nu har OAJ förhandlat fram en betydande förbättring i semesterdagsersättningen. Från 1.8.2023 får en lärare 2,8 dagars lön för varje full kvalifikationsmånad. Semesterdagsersättningarna stiger då från 20 till 28 dagar om läraren arbetar hela läsåret.

– Det här är ett fint steg framåt för att förbättra de visstidsanställda lärarnas ställning. Vi har avtalat med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och jag är glad att vi kunde framskrida förhandlingsvägen, konstaterar Lindroos nöjt.

Ändringen träder i kraft 1.8.2023 och den gäller alla visstidsanställda lärare i huvudsyssla inom UKTA-avtalsområdet. 

Dela