• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti kyseenalaiset muutosneuvottelut

23.01.2023 - 13.08 Uutinen
Kuvituskuva

Vähintään kuusi viikkoa kestävien muutosneuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa muuttuviin olosuhteisiin. TAMKin mukaan painetta lisäävät toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset sekä talouskehitys. – Rahoituksen ennakoimattomuus on toki tunnustettu ongelma, mutta nyt vaikuttaa siltä, että TAMK on tällä kertaa itse toiminnallaan, visiollaan ja investoinneillaan aiheuttanut miljoonien säästötarpeet, arvioi OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

Muutosneuvottelujen on kerrottu koskevan Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n suunniteltua hallinto- ja tukipalvelutehtävien (koulutuksen ja oppimisen palvelut, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminta, osaamisyksiköt) sekä yliopettajuuksien toiminnan kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä sekä näihin liittyvää mahdollista henkilöstön vähentämistä tai työsopimusten olennaisten ehtojen muuttamista.  

Tällaisilla asioilla on tapana vaikuttaa negatiivisesti sekä tulokseen että työnantajakuvaan vielä pitkään.

– Tämä työnantajan aloittama muutosprosessi ei tule ainakaan parantamaan TAMKin henkilöstön hyvinvointia tai työntekijöiden ja johdon välejä. Tällaisilla asioilla on tapana vaikuttaa negatiivisesti sekä tulokseen että työnantajakuvaan vielä pitkään. Esimerkiksi yliopettajuuksien muuttaminen yksipuolisesti on todella huonoa henkilöstöpolitiikkaa, josta helposti jää syvät arvet, Repo muistuttaa. 

Työnantaja arvioi, että suunnitellut muutokset voivat toteutuessaan johtaa muun muassa tehtäväkokonaisuuksien lakkauttamiseen, tehtävien uudelleenjärjestelyyn, yhdistämiseen, muuttamiseen ja vähentämiseen sekä näistä mahdollisesti aiheutuvaan työvoiman vähentämiseen tai työntekijöiden sijoittamiseen uusiin tehtäviin. Irtisanomistarpeen arvioidaan olevan enintään 30 henkilöä. Opetushenkilöstön piirissä yliopettajuuksien tarkastelu koskee kaikkia yliopettajia (42 henkilöä).  

Repo tähdentää, että irtisanomisperusteiden on oltava aina laillisia, eikä pelkkä strategian toimeenpano riitä lailliseksi perusteeksi. 

– Yliopettajia ei voi irtisanoa tai heidän tehtäviään muuttaa esimerkiksi lehtoreiksi ilman työsopimuslain mukaista perustetta, vaikkapa tuotannollista ja/tai taloudellista irtisanomisperustetta.  

Työsopimuksen olennaisen ehdon muuttaminen on mahdollista vain irtisanomisaikaa noudattaen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että yliopettajan työsopimus tulisi irtisanoa ja tilalle tarjota uutta työsopimusta uusin ehdoin, jotka tulisivat voimaan vasta entisen työsopimuksen mukaisen irtisanomisajan päätyttyä.  

OAJ tuomitsee tällaiset temppuilut jäsentensä työsuhteilla.

OAJ tuomitsee tällaiset temppuilut jäsentensä työsuhteilla. Työnantaja selvästi hakee tällä keinotekoisella konstilla ainoastaan säästöjä opetuksen henkilöstökuluista, koska yliopettajan tosiasialliset tehtävät määritellään hänen työaikasuunnitelmansa kautta. Työnantajalla olisi jo nyt halutessaan mahdollisuus määritellä enemmän tavoiteltuja tki-tehtäviä.  

Mikäli työnantajalla on tarve määritellä yliopettajuus uudelleen, on uusi tehtävänkuvaus otettava huomioon vasta tulevissa rekrytointitilanteessa ilman, että nykyisiin työsuhteisiin kajotaan. Tämäkin on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.  

Usein näissä lopulta käy niin, että yliopettajaksi haetaan kaikilla ylisanoilla korotettua ihmeidentekijää, jollaista sitten ei saada rekrytoitua vuosiin. 

Repo kertoo OAJ:n olevan luottamusmiehen tukena neuvottelujen ajan. Hän varoittaa, että edessä voi olla TAMKille kallis ja pitkä riita, kun kaikki muutokset työsuhteissa on selvitettävä perinpohjaisesti jokaisen työntekijän kohdalla. Lopuksi Repo heittää ilmoille olennaisen kysymyksen.  

Maksavatko opettajat ja tukipalveluhenkilöstö tässä selkänahastaan TAMKin taitamattomasti seiniin tekemät miljoonainvestoinnit? 

Teksti: Riikka Juva
Kuva: Leena Koskela

 

 

Jaa