• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen resurssiongelmat eivät voi tulla enää yllätyksenä kuntapäättäjille

16.01.2023 - 11.59 Uutinen
Kuvituskuva

Useat kasvukeskukset ovat painineet varhaiskasvatukseen liittyvien ongelmien kanssa jo pitkään. Lapsimäärän kasvu, varhaiskasvatuksen opettajapula, puutteelliset tilat ja kurjat työolot eivät ole enää yllätyksiä kuntapäättäjille. Selvitysten ja keskustelujenkaan jälkeen resurssitilanteeseen ei ole tullut muutoksia, vaan tilanteen on annettu olla ennallaan tai jopa pahentua. Tämä on saanut myös huolestuneet lasten vanhemmat liikkeelle Helsingissä.

Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on lisääntynyt selkeästi viime vuosina. Toimiva, turvallinen ja kehittävä lapsen varhaiskasvatus edellyttää, että päiväkodin lapsiryhmillä on soveltuvat tilat ja koulutettua henkilöstöä on riittävästi. Tähän tavoitteeseen päästään, jos kunnat ennakoivat ja tekevät pidemmän tähtäimen talousarviosuunnitelmia. Ne on laadittava niin, että suunnitelmat toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat kunnan edellytykset hoitaa varhaiskasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet ja tehtävät.

– Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja tuottaminen edellyttää huomattavasti parempaa ennakoivaa suunnittelua ja tarpeita vastaavia resursseja. Tosiasia on, että esimerkiksi Helsingissä, kuten monissa muissakin kasvukeskuksissa, entistä useampi lapsi osallistuu päiväkodin varhaiskasvatukseen, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki.

Lasten turvallisuudella ei saa leikkiä

Huoli Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen tilanteesta on saanut nyt myös lasten vanhemmat liikkeelle. He vaativat, että Helsingin poliittinen johto ja päätöksentekijät tarttuvat toimeen parantamalla päiväkotien henkilökunnan palkkausta ja työoloja ja siten lasten turvallista arkea päiväkodeissa. STOP VaKava leikki -mielenilmaus järjestetään Senaatintorilla keskiviikkona 18.1. klo 17. OAJ on mukana mielenilmauksessa.

OAJ on vaikuttanut päättäjiin jo pitkään

OAJ on nostanut monin eri tavoin ongelmia esiin päättäjille jo pidemmän aikaa.

– Kunnat ovat kyllä tiedostaneet ongelmat ja kehittämistarpeitakin on kartoitettu, mutta jos asian korjaamiseksi ei panosteta taloudellisesti, mikään ei muutu, Mäki sanoo.

Hänen mukaansa lapsilla on oikeus kehittävään, oppimista edistävään sekä terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön.

– Myös opettajilla ja muulla päiväkotihenkilöstöllä on oikeus työoloihin, joissa työnsä voi toteuttaa asetettujen tavoitteiden ja laatuvaatimusten mukaisesti, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä painottaa.

OAJ:n ratkaisut varhaiskasvatuksen ongelmien parantamiseksi:

  • Kunnan lapsimäärää on ennakoitava.
  • Tilojen täytössä on oltava riittävää väljyyttä, jotta ne toimivat myös yllättävissä lisäpaikkatarpeissa.
  • Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen opettajapulan korjaamiseksi opettajankoulutuksen aloituspaikkamäärää on nostettava.
  • Palkkauksen ja muiden työehtojen parantamista on tehtävä määrätietoisesti, sillä kunnilla on päätösvalta tehtäväkohtaisista palkoista ja muista palkitsemiskeinoista.
  • Opettajatyön arvostusta ja merkitystä on vahvistettava
  • Varhaiskasvatuksen työolosuhteiden laatu ja turvallisuus on taattava.