• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Katarina Murto: Opettajan työn arvostuksen tulee näkyä tekoina

15.05.2024 - 14.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n valtuusto aloitti tänään kevätkokouksensa. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto nosti avauspuheenvuorossaan esiin muun muassa ammatillisen koulutukseen kohdistuneet rajut leikkaukset ja vaati hallitusta luopumaan vientimallin kirjaamisesta lakiin.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avasi tänään valtuuston kevätkokouksen. Hän toi avauspuheenvuorossaan esiin pettymyksensä ammatilliseen koulutukseen kohdistuneisiin leikkauksiin, joita maan hallitus kehysriihessä teki.  

– Sadan miljoonan euron leikkaus oli iso pettymys. Hämmästelen suuresti, että julkisuudessa esillä olleiden tietojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten ehdotukset olisivat olleet jopa huomattavasti rajummat, hän sanoo.  

Murron mukaan osin OAJ:n vaikuttamistyön ansiosta suuremmat leikkaukset saatiin torjuttua, vaikka ammatillisen koulutuksen leikkaukset olivatkin tyrmistyttäviä.  

– Niitä on erityisen vaikea ymmärtää, kun työmarkkinoilla vallitsee laaja osaajapula. Leikkaaminen sopii äärimmäisen huonosti yhteen sen kanssa, että osaamistasoa pitäisi nostaa sekä vastata työelämän muutoksiin ja osaajapulaan jatkuvan oppimisen avulla. Tässäkin valossa rahoitusleikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja huonosti ajoitettuja. Oppilaitosten arjessa ne kohdistuvat koko toimintaan, hän painottaa.   

Opettajien kelpoisuusehdot on säilytettävä 

Murto nosti puheessaan myös esiin opettajien kelpoisuusehdot, joiden väljentäminen vaarantaisi hänen mukaansa lasten, nuorten ja aikuistenkin oikeuksia saada laadukasta ja yhdenvertaista opetusta.  

– Me emme voi hyväksyä kelpoisuusehtojen väljentämistä missään olosuhteissa. Emme myöskään päiväkodin johtajien kelpoisuuksien osalta. Tämän viestin haluan tehdä selväksi niin työnantajille kuin poliittisille päättäjille, hän painottaa. 

Kelpoisuusasia nousi esiin myös tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle esitetyissä valtuutettujen kysymyksissä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että päiväkodin johtajan kelpoisuutta laskettaisiin niin, että myös ylemmällä amk-tutkinnolla saisi päiväkodin johtajan pätevyyden. 

Ministeri Multalan mukaan kirjauksesta pidetään kiinni, mutta samalla on huolehdittava, että ylemmän amk-tutkinnon suorittavilla on riittävä pedgoginen ja didaktinen pätevyys. Tätä ei ole vielä käytännössä määritetty ja tässä asiassa hän toivoi kuulevansa myös OAJ:n asiantuntijoita.  

Vanhempien otettava vastuuta lasten ja nuorten oppimisen tukemisessa

Katarina Murto kantoi huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnista, joka myös näkyy opettajien työn arjessa.  

– Meidän on aika peräänkuuluttaa entistä vahvemmin myös vanhempien vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja opiskelumyönteisyyden tukemisessa. Koulu ja opettajat eivät voi korjata koko yhteiskunnan eikä edes perheiden ongelmia yksin. On aika käydä rohkeaa keskustelua koulujen ja opettajien sekä vanhempien ja yhteiskunnan rooleista ja vastuista, Murto korostaa.  

Hänen mukaansa kunnioitus ja luottamus opettajien osaamiseen on palautettava.  

Hallituksen luovuttava vientimallista 

Murron mukaan hallitusohjelmassa on koulutuspolitiikan osalta paljon myönteistä, mutta työmarkkinauudistukset ovat hänen mielestään räikeässä epätasapainossa hallituksen tavoitteiden kanssa.  

– Maan hallituksen tavoittelema vientivetoinen työmarkkinamalli on OAJ:n kannalta yksi kriittisimmistä kysymyksistä. Opettajien ja muiden julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten naisvaltaisten alojen laahaavaa palkkakehitystä ei voi lukita pysyvästi vientialojen sopimaan palkankorotustasoon, hän painottaa.  

Mikäli hallitus runnoo lakisääteisen vientimallin läpi, sen seuraukset näkyvät Murron mukaan niin ensi kevään sopimuskierroksella kuin kunta- ja aluevaalissa.  

– Silloin edessämme on palkkavaalit, ja niitä ovat myös muut vaalit siitä eteenpäin. Toivon vahvasti, että hallitus toimii harkiten ja viisaasti ja luopuu lakisääteisen vientimallin eteenpäin viemisestä, vaikka emme pääsisi neuvottelupöytään työmarkkinamallista, Murto toteaa. 

OAJ:n tunnettuus ja vaikuttavuus on parantunut merkittävästi jäsenten keskuudessa 

Vaikka OAJ:llä on paljon työtä opetus- ja tutkimusalan epäkohtien ratkaisemiseksi, tuoreet tulokset OAJ:n järjestökuvatutkimuksesta kertovat, että järjestö on onnistunut parantamaan merkittävästi jäsentyytyväisyyttä.  

– Järjestömme tunnettuus ja vaikuttavuus on jäsentemme mielestä noussut paljon. Myös paikallinen edunvalvonta eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta saa erityiset huomiot, Murto iloitsee.  

– Erinomaisesta järjestön suunnasta kuuluu iso kiitos teille päättäjille, aktiiveille, jäsenille ja OAJ:n toimistolle. Tästä meidän on erinomaista jatkaa eteenpäin, hän kiitteli valtuustoa.   

Lue OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron koko avauspuhe  
Katso OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron puheen tallenne 
Katso ministeri Sari Multalan puheen tallenne  


OAJ:n 153-henkisen valtuuston kevätkokous pidetään Helsingissä 15.–17.5.2024. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto käsittelee kokouksessaan ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöasioita sekä päättää järjestön strategiasta vuosille 2025–2028. Valtuusto valitsee kokouksessaan myös valtuuston puheenjohtajat sekä hallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

Kuva: Jarkko Mikkonen

Jaa