• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen: Tavoitteena opettajien työn houkuttelevuuden ja arvostuksen turvaava työehtosopimus 

19.04.2024 - 17.12 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n hallitus hylkäsi valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran yksityisen opetusalan työriitaan antaman sovintoehdotuksen. Sovintoehdotus ei ollut hyväksyttävissä palkankorotusten tason eikä toisen vuoden palkankorotuksen määräytymisen osalta.

Kaksipäiväinen lakko alkaa tiistaina 23.4. kuudessatoista yksityisessä koulussa ja oppilaitoksessa. Se koskee noin 1  300 opettajaa ja esihenkilöä, ja myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon.

– OAJ hakee oikeudenmukaista palkkaratkaisua, joka turvaa opettajien työn houkuttelevuuden ja arvostuksen yksityisellä opetusalalla. Emme sitoudu vientimalliin emmekä sokkona toisen vuoden palkankorotuksiin työnantajan valitsemien vientiliittojen sopimusten perusteella etenkään, kun emme tule saamaan avoimesti tietoa, mikä niiden todellinen kustannusvaikutus tulee olemaan, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos huomauttaa.  

Lindroosin mielestä on ongelmallista, että valtakunnansovittelija kytkee yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen vientialojen palkankorotuksiin ja kustannustasoon.   

– Eihän tässä edes tämänkään perusteella tarvita mitään lakiin säädettävää vientimallia, kun sovittelija kytkee palkankorotustason vientialoihin, eikä ota huomioon alakohtaista tilannetta.  

OAJ tavoittelee itsenäistä palkkaratkaisua yksityiselle opetusalalle. Sen pitää turvata kilpailukykyinen ansiokehitys, joka edistää kelpoisten opettajien saatavuutta ja pysyvyyttä alalla. Lindroosin mukaan kyse on nyt myös siitä, osoittavatko työantajat arvostusta yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävälle työlle.     

– Tarvitsemme opettajiksi ja esihenkilöiksi motivoituneita ja tehtäväänsä sitoutuneita, korkeasti koulutettuja kelpoisia opettajia. Siksi palkkauksen ja työehtojen pitää olla kilpailukykyisiä, Lindroos tähdentää.    

OAJ, JHL ja Jyty ovat neuvotelleet yksityisen opetusalan uudesta työehtosopimuksesta Sivistysala Sivistan kanssa helmikuusta lähtien. Sopimuksen voimassaolo päättyi jo 31.3., mutta ammattiliitot jatkoivat sen jälkeenkin tiiviitä neuvotteluja työantajaliiton kanssa. Koska yritys ei tuottanut tulosta, ammattiliitot jättivät 8.4. lakkovaroituksen vauhdittaakseen neuvotteluja.     

Vanhoja työehtoja noudatetaan toistaiseksi  

OAJ:n jäsenten ei tarvitse olla huolissaan palkkauksen ja työehtojensa puolesta, vaikka uutta työehtosopimusta ei vielä olekaan syntynyt.  

– Työehtosopimuksiin liittyy niin sanottu jälkivaikutus eli aiemman sopimuksen ehtoja sovelletaan siihen asti, kunnes uusi sopimus aikanaan tulee voimaan. Näin esimerkiksi palkanmaksu jatkuu entiseen tapaan, neuvottelupäällikkö Pasi Repo muistuttaa.  

Sivistan yksityisellä opetusalalla työskentelee noin 5 000 OAJ:n jäsentä.  

Lakko alkaa 16 yksityisessä koulussa ja oppilaitoksessa    

Lakko 23.–24.4. koskee yksityisen opetusalan työehtosopimuksen soveltamisalaa eli sekä opetushenkilöstön että esihenkilöiden työtä seuraavissa oppilaitoksissa:    

 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu    
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio      
 • Hyria Koulutus Oy        
 • International School of Helsinki      
 • Kalevan lukio, Tampere        
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen – Helsingin saksalainen koulu     
 • Kulosaaren Yhteiskoulu    
 • Lahden yhteiskoulun säätiö     
 • Lauttasaaren Yhteiskoulu    
 • Oulunkylän Yhteiskoulu    
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu    
 • Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy (pois lukien Oulun kampus)     
 • Svenska samskolan i Tammerfors     
 • Tampereen yhteiskoulun lukio     
 • Töölön Yhteiskoulu     
 • Viipurin reaalikoulu – Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio    

OAJ:n ilmoittama lakko ei ole poliittinen, vaan sen tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimuksen syntyä.     

Huom. Lakko ei koske ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä olevia.     

Lakon ulkopuolelle rajattavat tehtävät     

Lakon ulkopuolelle rajataan sellaiset tehtävät, jotka voivat keskeytyessään aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.      

Lisäksi ulkopuolelle rajataan:     
 • IB- ja DIA-tutkintojen loppukokeiden järjestämiseen liittyvät välttämättömät työtehtävät      
 • koulujen rehtorit (apulais- ja vararehtorit kuuluvat lakon piiriin)    
 • ne OAJ:n jäsenet, jotka ovat järjestäytyneet Opsia ry:n tai KEA ry:n kautta    
 • Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy, Oulun kampus      

Uutista on päivitetty 21.4. muuttamalla sanat "lakko alkaa näillä näkymin tiistaina 23.4." muotoon "lakko alkaa tiistaina 23.4.". 

Jaa