• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Korkeakoulujärjestelmä rakentuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Yliopistojen koulutuksen lähtökohtana on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulujen koulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa.

Molemmissa korkeakoulumuodossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä yliopistoissa myös tieteellisiä jatkotutkintoja.

Minustako korkea-asteen opettaja?

Yliopistojen opetustehtävissä työskentelee omien alojensa asiantuntijoita, joista suuri osa on taustaltaan tutkijoita. Yliopisto-opettajan tehtävässä arvostetaan soveltuvan tutkinnon lisäksi pedagogista koulutusta, monipuolista opetusta ja taitoa tuottaa oppimateriaalia.

Yliopistonlehtorin tehtävässä edellytetään soveltuvan tutkinnon lisäksi kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöltä edellytetään soveltuvan tutkinnon lisäksi oman alansa vankkaa osaamista, joka osoitetaan työkokemuksella. Opettajana työskentelevän on lisäksi suoritettava pedagogiset opinnot (60 op).

Missä korkea-asteen opettaja työskentelee?

Korkea-asteen opettajat työskentelevät yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Työhön voi sisältyä työskentelyjaksoja myös ulkomailla.

Miten korkea-asteen opettajaksi kouluttaudutaan?

Yliopisto-opettajan tehtävissä edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Yliopistonlehtorin tehtävissä edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa.

Pedagogista koulutusta yliopistojen opetustehtävissä ei vielä vaadita, mutta tilanne on muuttumassa. Yliopistojen opetushenkilöstön pedagogista osaamista tai pätevyyttä voidaan jatkossa suosia tai sitä voidaan jopa edellyttää.

Ammattikorkeakoulun lehtoreiden ja tuntiopettajien tutkintovaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yliopettajilta vaaditaan soveltuvana jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin- tai tohtorintutkinto.

Yliopettajilta, lehtoreilta ja tuntiopettajilta, joiden opetustehtäviin kuuluu pääosin ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Yhteisten aineiden opettajilla ei ole työkokemusvaatimusta.

Ammattikorkeakouluissa opettajana toimiminen edellyttää lisäksi pedagogisia opintoja ja pedagogista pätevyyttä.