• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

EHKÄISE.

Epäasiallista kohtelua voi ehkäistä  luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja vahvistamalla työyhteisötaitoja. On myös tärkeää korjata työoloihin liittyviä epäkohtia huolehtimalla, ettei työpaikalla ole yhteishenkeä hiertäviä epäkohtia. Esimerkiksi epäoikeudenmukaisuus, epäselvät työnkuvat, heikko tiedonkulku ja liiallinen työmäärä johtavat herkästi epäasialliseen kohteluun.

Epäasiallisen kohtalon ehkäiseminen on kaikkien yhteinen asia. Oma vastuunsa on niin työnantajalla, esihenkilöllä kuin kaikilla työntekijöilläkin

Työnantajan rooli

Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan ehkäistä epäasiallista kohtelua jo ennalta. Esimerkiksi  kehityskeskustelut ja erilaiset kyselyt antavat tärkeää tietoa työyhteisön tilanteesta ja toimivuudesta. Kerättyjen tietojen perusteella on helpompi arvioida työyhteisön toimivuutta ja määritellä keinoja epäasiallisen kohtelun välttämiseksi.

Keinoja voivat olla esimerkiksi

 • työyhteisön yhdessä laatimat käyttäytymissäännöt

 • selkeät ja kaikkien tiedossa olevat tavat, joilla häirintään puututaan 

 • työntekijöiden opastaminen epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen ja tunnistamiseen

 • esimiesten kouluttaminen epäasiallisen kohtelun havaitsemiseen ja kitkemiseen

 • johdon linjaama nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle

Työterveyslaitos tarjoaa esimerkkipohjan työyhteisön pelisäännöille. Säännöt on hyvä luoda yhdessä. On tärkeää huolehtia, että säännöt ovat kaikkien tiedossa, myös työyhteisön uusien jäsenten.

Työyhteisötaidot

Työyhteisötaidoilla on iso merkitys siinä, millainen tunnelma ja ilmapiiri työyhteisössä on. Taidoista on hyvä keskustella työpaikalla ja miettiä mitä ne käytännössä tarkoittavat. Hyvä työyhteisö kantaa jäseniään vaikeiden tilanteiden yli. 

Työyhteisötaitoja ovat esimerkiksi: 

 • Hyvät käytöstavat ja empaattisuus 

 • Oman ja kollegoiden roolien ymmärtäminen  

 • Hyvät vuorovaikutustaidot

 • Kyky antaa ja vastaanottaa palautetta 

 • Yhteisten pelisääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen

 • Taito johtaa itseään ja ratkaista ristiriitoja 

 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen

 

Esimiestyön erikoisammattilehti Brik kirjoittaa työyhteisötaidoista ja erilaisuudesta

Työturvallisuuskeskuksen videot muistuttavat, että vuorovaikutustilanteiden onnistuminen on jokaisen vastuulla ja niitä voi myös harjoitella.  kumman tavan valitset 1 | kumman tavan valitset 2  | kumman tavan valitset 3

Työsuojelurahaston videolla pohditaan tunnetilojen yhteyttä asiantuntijuuden kehittymiseen, työssä oppimisen ja uramenestykseen sekä sitä, kuinka erilaisten tunteiden tunnistamista ja tiedostamista voi hyödyntää työelämässä paitsi työhyvinvointia myös tuottavuutta lisäten.

Tutkimus tutuksi -tapaamisen 28.11.2019 aiheena oli tunteet ja tunnetaidot työpaikalla.

 

TUNNISTA.

Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi vähättelyä, uhkailua tai sosiaalista eristämistä. Sitä ei ole aina helppo tunnistaa. Missä kulkee raja?

Lue lisää

TOIMI.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua väkivaltaan ja sen uhkaan sekä epäasialliseen kohteluun. Siksi on tärkeää ottaa vaikea aihe rohkeasti puheeksi. Mutta miten?

Lue lisää