• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

TOIMI.

Epäasiallista kohtelua tai väkivaltaa ei saa hyväksyä työpaikalla. Niiden kitkeminen on yhteinen asia. Väkivallan, sen uhan tai epäasiallisen kohtelun puheeksi ottaminen ei ole helppoa, mutta tilanne pitää saattaa työnantajan tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun asia on tiedossa, työnantajalla on lain mukainen velvollisuus ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Epäasiallinen kohtelu

Kuormittuneena voi itse kullekin sattua ylilyöntejä. Satunnaisesta huonosta käytöksestä selviää usein anteeksipyynnöllä ja tapojensa parantamisella. Mutta kun asiaton toiminta on törkeää tai toistuvaa, ollaan epäasiallisen käytöksen tai häirinnän puolella, ja asia pitää ottaa käsittelyyn.

Jos mahdollista, kerro aluksi sinua loukanneelle henkilölle, että hänen toimintansa ei ole asiallista. Jos et uskalla kohdata häntä yksin, ota tueksesi esimerkiksi luotettava työkaveri, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Kerro konkreettisesti, mikä kohtelussa on ollut loukkaavaa tai sopimatonta. Pyydä lopettamaan, ja mainitse, että jos asiaton kohtelu jatkuu, asia siirtyy esihenkilön käsiteltäväksi.

Jos tilanne ei parane, kerro asiasta esihenkilölle. Kun otat asian esille, kerro tapahtuneesta tarkasti. Mitä, koska, mistä lähtien, kuinka usein jne. Tämä auttaa esihenkilöäsi tarttumaan tarvittaviin toimiin ja ottamaan asian puheeksi sinua huonosti kohdelleen kanssa. Jos sinua epäasiallisesti kohdellut on oma esihenkilösi, voit olla yhteydessä suoraan hänen esihenkilöönsä.

OAJ:n Työelämäopas esittelee prosessin, jonka mukaan tulee toimia epäsiallista kohtelua kohdattuaan.

Työturvallisuuskeskuksella on napakoita ohjevideoita epäasiallisen käytöksen puheeksi ottamiseen:

Väkivalta ja sen uhka

Opettajalla on oikeus koskemattomuuteen! Työpaikan väkivallan uhkaan liittyvien vaarojen tunnistaminen ja arviointi kuuluu työnantajalle. Kun väkivallan uhka on tunnistettu, työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Työntekijän velvollisuus on ilmoittaa väkivallan uhkaan viittaavat havainnot esihenkilölle.

Jos koet väkivaltaa tai sen uhkaa työssäsi, toimi oheisen kuvan mukaisesti. Älä jää yksin!

väkivaltaprosessi_tsekkilista_helmikuu2023.png

 

OAJ

TUNNISTA.

Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi vähättelyä, uhkailua tai sosiaalista eristämistä. Sitä ei ole aina helppo tunnistaa. Missä kulkee raja?

Lue lisää

EHKÄISE.

Epäasiallinen kohtelu syntyy usein epäselvyyksistä tai kasvaneesta kuormituksesta. Ongelmia voi ehkäistä ennalta. Mitkä keinot toimivat?

Lue lisää