• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

TUNNISTA.

Epäasiallinen kohtelu on  hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Käytöstä, joka vaarantaa muiden hyvinvoinnin. Arjessa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kutsutaan usein työpaikkakiusaamiseksi. Se voi olla esimerkiksi mitätöimistä, uhkailua, yhteisten sääntöjen noudattamatta jättämistä tai työnteon jatkuvaa arvostelua. Epäasiallista kohtelua ei ole aina helppo tunnistaa, sillä koemme asiat eri tavoin. Epäselvätkin tapaukset tulee kuitenkin käsitellä, vaikeneminen ei ole ratkaisu.

Epäasiallista kohtelua on monenlaista, se voi olla

työn tekemiseen liittyvää, kun

 • työehtoja tai vaatimuksia muutetaan perusteettomasti
 • tarpeellista tietoa ei kerrota tasapuolisesti
 • työntekoon puututaan perusteettomasti ja jatkuvasti
 • tehtyä työtä mitätöidään tai vähätellään
 • annetaan asiattomia tai nöyryyttäviä käskyjä.

vuorovaikutukseen liittyvää, kun

 • loukataan yksityisyyttä tai kunniaa
 • levitetään perätöntä tietoa
 • arvostellaan luonteenpiirteitä tai ulkomuotoa
 • kyseenalaistetaan perustettomasti työkyky tai mielenterveys
 • jätetään työyhteisön ulkopuolelle
 • ahdistellaan seksuaalisesti
 • uhataan väkivallalla.

Kaikki ikävältä tuntuva ei ole asiatonta kohtelua. Epäasiallista kohtelua eivät ole esimerkiksi

 • työhön liittyvät näkemyserot
 • työhön liittyvä asiallinen, kriittinen palaute
 • työnantajan tekemät asialliset päätökset, vaikka ne olisivat ikäviä
 • työnantajan kurinpidolliset toimenpiteet, kun niihin on  perusteet
 • työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely.

Työsuojeluhallinto tarjoaa sivuillaan lisää tietoa epäasiallisesta kohtelusta

TOIMI.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua väkivaltaan ja sen uhkaan sekä epäasialliseen kohteluun. Siksi on tärkeää ottaa vaikea aihe rohkeasti puheeksi. Mutta miten?

Lue lisää

EHKÄISE.

Epäasiallinen kohtelu syntyy usein epäselvyyksistä tai kasvaneesta kuormituksesta. Ongelmia voi ehkäistä ennalta. Mitkä keinot toimivat?

Lue lisää