Tero Kainulainen

ICT Manager

020 748 9654 tero.kainulainen@oaj.fi

Jarmo Hiltunen

ICT Specialist

020 748 9691 jarmo.hiltunen@oaj.fi

 

Niko Kaateri

ITC Support Person

020 748 9742 niko.kaateri@oaj.fi

Eero Kaltiainen

ICT Support Person

020 748 9782 eero.kaltiainen@oaj.fi

 

Laura Waenerberg

ITC Support Person

020 748 9743 laura.waenerberg@oaj.fi

Pawan Kumar

System Specialist

020 748 9744 pawan.kumar@oaj.fi

 

Riku Kivi

ICT Specialist

020 748 9713 riku.kivi@oaj.fi

Jonni Räty

ICT Specialist

020 748 9641 jonni.raty@oaj.fi

Share