There will be downtime in OAJ's webservices on 21-22 May. Read more (fi).

Pasi Pesonen

Organisation Director

+358 40 593 4378 pasi.pesonen@oaj.fi @PesonenPasi

Hanna Hirvonen

Executive Assistant

020 748 9684 hanna.hirvonen@oaj.fi

 

Jenni Arnkil

Organisation Manager

020 748 9657 jenni.arnkil@oaj.fi @jenniarnkil

Paula Iiskola

Assistant

020 748 9668 paula.iiskola@oaj.fi

 

Katja Järvinen

Special Advisor

020 748 9572 katja.jarvinen@oaj.fi

Elisa Lientola

Project Worker

020 748 9756 elisa.lientola@oaj.fi

 

Kalle Liuski

Executive Director of Teacher Student Union of Finland - SOOL

020 748 9656 kalle.liuski@oaj.fi

Juha Makkonen

Special Advisor

020 748 9555 juha.makkonen@oaj.fi

 

Riina Mäkelälammi

Special Advisor, Organisation Services

020 748 9570 riina.makelalammi@oaj.fi

Kaj Raiskio

Special Advisor, Organisation Services

020 748 9689 kaj.raiskio@oaj.fi

 

Riitta Silvonen

Special Advisor, Organisation Services

020 748 9629 riitta.silvonen@oaj.fi

Share