• logo
  • logo
Organisationen

Finland har valts till NLS ordförandeland – framtidens utmaningar står i fokus

05.12.2018 - 12:42 Nyheter
Illustration

NLS styrelse har enhälligt valt OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till ordförande för år 2019. Årets tema är framtidens utmaningar och hur lärarfacken ska tackla dem.

Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS styrelse är samlad i Danmark och mötet har enhälligt valt Finland till ordförandeland och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till ordförande för år 2019. Årets tema är framtidens utmaningar och hur lärarfacken ska tackla dem.   

– Finland kommer under sitt ordförandeskap att betona lärarnas och hela skolans välmående, digitaliseringen inverkan på undervisningen och fackorganisationernas förnyelse, säger Olli Luukkainen.

Arbetsförhållandena i skick

NLS är ett samråd för 17 lärarorganisationer med sammanlagt 600 000 medlemmar från hela Norden. NLS styrelse konstaterar att hela skolsamfundet måste ta konsekvenserna av de mångfacetterade och komplexa utmaningarna inom utbildningssektorn på allvar. Förutsättningar för en kvalitativt hög utbildning måste skapas för lärarna, eleverna och skolorna.  

– Vi behöver effektiva systemövergripande lösningar för att nå målet med jämlikhet och jämställdhet och för att ta itu med "våra tiders lömska problem". Åtgärder behövs också för att trygga tillräckligt många lärare.

Utmaningar med att öka välbefinnandet

Inom utbildningssektorn i Finland upplevs arbetsrelaterad stress som är skadlig för hälsan oftare än i övriga arbetslivet. Också förändringarna tycks öka stressen. Det här visar bland annat OAJ:s arbetslivsbarometer 2017.

Också eleverna mår sämre idag än förr. Eleverna är mer stressade, har fler diagnoser och sämre psykisk hälsa än tidigare.

Folkhälsoinstitutet i Sverige gjorde år 2016 en stor elevundersökning bland 172 000 elever. I undersökningen uppger 7 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 att de upplevt psykiska problem.

– Visst finns det stora utmaningar beträffande välmående, digitaliseringen i undervisningen och den fackliga förnyelsen, konstaterar Luukkainen.

Enligt honom finns det många myter, överdrifter och missuppfattningar om vilka utmaningar dagens skola står inför, inte minst när det gäller digitaliseringen av skolvardagen. Ofta handlar diskussionen om apparaterna, när det väsentliga är hur apparaterna används för att ge mervärde åt undervisningen och lärandet.

– Det viktiga är hur man kan trygga eleverna den digitala kompetens som läroplanen utgår ifrån.

OAJ och internationell verksamhet

Text: Heikki Pölönen, Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela