Avtal har nåtts för universiteten och övningsskolorna

30.03.2023 - 15:33 Nyheter
Illustration

De nya kollektivavtalen för universitet och övningsskolor betonar allmänna förhöjningar. Den allmänna förhöjningen är 3,5 procent från 1.9.2023 och 2 procent från 1.3.2024. Det nya avtalet är tvåårigt.

Ett förhandlingsresultat nåddes för universiteten 24.3 och 30.3 var det klart att alla avtalsparter godkänner lösningen.

OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto anser att avtalslösningen för universiteten är skälig.

– Jag är nöjd över att vi fick avtal förhandlingsvägen och att avtalet starkt betonar allmänna förhöjningar. Slutresultatet kan ses som skäligt i rådande läge. Det är verkligen viktigt att vi tryggar löneutvecklingen och att vi har kompetent personal vid universitet och övningsskolor nu och framöver, preciserar Murto.

Den nya avtalsperioden är 1.4.2023 – 31.3.2025. Först förhandlade parterna bara om löneförhöjningarna för år 2023, men eftersom förhandlingarna inte framskred i januari sade löntagarorganisationerna upp avtalet att gå ut den sista mars. I och med det här utvidgades förhandlingarna att också gälla avtalsperiodens längd och löneförhöjningar år 2024.

Utöver två allmänna förhöjningar ger det nya avtalet en lokal justeringspott på 0,5 procent från 1.12.2024. Den används enligt arbetsgivarens beslut till den uppgiftsrelaterade lönedelen. Den kan också användas till tillsvidare gällande kravtillägg eller individuell lönedel. Universiteten kan senast 30.9.2024 avtala om annat sätt att fördela potten.

I maj betalas en engångsersättning på 12,6 procent av månadslönen i mars 2023, dock minst 400 euro, till heltidsanställda arbetstagare vid universitet och övningsskolor. Deltidsanställda får engångsersättningen i proportion till deltidsarbetet. Också timlärare omfattas av engångsersättningen.

Engångsersättningen betalas om arbetsförhållandet har börjat senast 1.2, pågått utan avbrott och är i kraft 30.4 och att lön betalas i maj. Engångsersättningen betalas även till dem som är på graviditets-, föräldra- eller vårdledighet.

Avtalet innehåller också en del uppgiftsrelaterade förhöjningar som inte automatiskt höjs med allmän förhöjning. I övningsskolorna höjs arvodet för klassföreståndaruppgifter i åk 7–9. Också ersättningen för deltagande i prover i anslutning till studerandeantagningen höjs. Båda höjs med 3,5 procent från 1.9.2023 och 2 procent från 1.3.2024. 

Arvodet för förtroendemän och för arbetarskyddsfullmäktige höjs från början av september med 6 procent.

Det är förhandlingsorganisationen FOSU, fackförbunden Pro och JHL samt Bildningsarbetsgivarna som förhandlar om det allmänna kollektivavtalet för universitet. Dessutom förhandlar OAJ om bestämmelserna för övningsskolorna. 

Avtalet för universiteten gäller omkring 2 200 OAJ-medlemmar. Av dem är cirka 1 500 lärare och forskare vid universiteten och 700 är lärare och chefer vid övningsskolorna. Allt som allt gäller kollektivavtalet för universitet 34 000 löntagare.

Löneförhöjningarna för universitet och övningsskolor 2023–2024 

  • Allmän förhöjning 3,5 % från 1.9.2023
  • Allmän förhöjning 2,0 % från 1.3.2024 
  • Lokal pott 0,5 % från 1.12.2024 
  • En engångsersättning på 12,6 procent av månadslönen i mars 2023, dock minst 400 euro, betalas i maj.
  • Arvodena höjs för klassföreståndaruppgifter i åk 7–9, deltagande i prov i anslutning till studerandeantagningen samt för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.