• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistoihin ja harjoittelukouluihin yleiskorotuspainotteiset työehtosopimukset

30.03.2023 - 15.30 Uutinen
Kuvituskuva

Uudet yliopistojen ja harjoittelukoulujen työehtosopimukset ovat vahvasti yleiskorotuspainotteisia. Yleiskorotus 1.9.2023 lukien on 3,5 prosenttia ja 1.3.2024 lukien 2,0 prosenttia. Uusi sopimus on kaksivuotinen.

Yliopistojen sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 24.3. ja 30.3. varmistui, että kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet ratkaisun.

OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Katarina Murto pitää yliopistosopimusta kohtuullisena ratkaisuna.

– Olen tyytyväinen siihen, että sopimukseen päästiin neuvottelemalla ja sopimus on vahvasti yleiskorotuspainotteinen. Olosuhteisiin nähden lopputulosta voidaan pitää kohtuullisena. On todella tärkeää, että osaavan henkilöstön saatavuus ja palkkakehitys turvataan yliopistoissa ja harjoittelukouluissa nyt ja jatkossa, Murto tähdentää.

Uusi sopimuskausi on 1.4.2023 – 31.3.2025. Osapuolet neuvottelivat ensi alkuun vain vuoden 2023 palkankorotuksista, mutta neuvottelut eivät edenneet tammikuun aikana. Niinpä palkansaajajärjestöt irtisanoivat 17.2. sopimuksen päättymään maaliskuun lopussa. Sen myötä neuvottelut laajenivat koskemaan myös sopimuskauden pituutta ja vuoden 2024 palkankorotuksia.

Kahden yleiskorotuksen lisäksi sopimukseen sisältyy paikallinen erä, jonka suuruus on 1.12.2024 lukien 0,5 prosenttia. Se käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Se voidaan käyttää myös toistaiseksi voimassa oleviin vaativuuslisiin tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Paikallisesta erästä voidaan sopia toisin yliopistokohtaisesti 30.9.2024 mennessä.

Kokoaikaisille yliopistojen ja harjoittelukoulujen työntekijöille maksetaan kertaeränä 12,6 prosenttia maaliskuun 2023 kuukausipalkasta. Erän suuruus on kuitenkin vähintään 400 euroa. Kertaerä maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

Osa-aikaiset saavat kertaerän osa-aikaisuuden suhteessa. Myös tuntiopettajat on huomioitu kertaerän saajina.

Kertaerän saa, jos työsuhde on alkanut viimeistään 1.2. ja ollut keskeytyksettä voimassa 30.4. saakka, ja palkkaa maksetaan toukokuussa. Kertaerä maksetaan myös raskaus- ja vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla oleville.

Sopimus sisältää myös eräitä tehtäväkohtaisia korotuksia, joita ei automaattisesti koroteta yleiskorotuksella. Harjoittelukouluissa korotetaan palkkiota, joka maksetaan luokanvalvojan tehtävistä vuosiluokilla 7-9. Myös opiskelijoiden valintakokeiden arviointityöstä opettajalle maksettava korvaus nousee. Molemmat korotukset ovat 1.9.2023 lähtien 3,5 prosenttia ja 1.3. 2024 lukien 2 prosenttia.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan syyskuun alusta lähtien 6 prosentilla.

Palkkausjärjestelmän tarkastelu käynnistyy

Kun yliopistosopimus irtisanottiin helmikuussa, oli sen jälkeen periaatteessa mahdollista neuvotella palkankorotusten ohella myös sopimusteksteistä eli yliopistolaisten työehdoista.

– Neuvotteluissa keskityttiin tällä kertaa palkankorotuksiin. Osapuolet ovat kuitenkin osana jatkuvan neuvottelun periaatetta sitoutuneet sopimuskauden aikana tarkastelemaan palkkausjärjestelmän nykytilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Yliopistotyön houkuttelevuuden ja vetovoiman näkökulmasta tämä on tärkeä kehittämiskohde, OAJ:n neuvottelija, työmarkkina-, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntija Hanna Tanskanen kertoo.

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta neuvottelevat Juko, Pro ja JHL sekä yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat. Lisäksi OAJ neuvottelee harjoittelukoulujen työehtosopimuksen, jonka yleiset palvelussuhteen ehdot noudattavat yliopistosopimusta.

Yliopistosopimus koskee noin 2 200 OAJ:n jäsentä, joista 1 500 toimii yliopistojen opettajina ja tutkijoita ja 700 työskentelee harjoittelukouluissa. Kaikkiaan yliopistosopimus koskee 34 000 palkansaajaa.

Yliopistot ja harjoittelukoulut, palkankorotukset 2023-2024

  • yleiskorotus 1.9.2023 lukien 3,5 %
  • yleiskorotus 1.3.2024 lukien 2,0 %
  • paikallinen erä 1.12.2024 lukien 0,5 %
  • kertaeränä maksetaan 12,6 % maaliskuun 2023 kk-palkasta, kuitenkin vähintään 400 €
  • korotuksia mm. harjoittelukoulujen 7-9 vuosiluokkien luokanvalvojan korvaukseen ja yliopistojen valintakokeiden arviointityöhön osallistumisesta maksettavaan korvaukseen
  • luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin korotus