Avtalsförhandlingarna för universiteten fortsätter den 13 mars

02.03.2023 - 14:37 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om kollektivavtalet för universitet fortsätter den 13 mars. Eftersom parterna inte nådde en lösning den 1 mars om de universitetsanställdas löner ska det nu också förhandlas om andra anställningsvillkor och avtalsperiodens längd.

– Trots ihärdigt försök lyckade vi ännu inte nå resultat så förhandlingarna fortsätter. FOSU och OAJ eftersträvar fortsättningsvis löneförhöjningar som förbättrar köpkraften, säger OAJ:s förhandlare Hanna Tanskanen, specialsakkunnig i arbetsmarknads-, högskole- och vetenskapspolitik.

FOSU påpekar att universitetens personal ansvarade för högklassig forskning och undervisning också under coronatidens undantagsförhållanden. Under den gångna regeringsperioden har antagningsmängderna ökat. Också nu finns det planer på att öka antalet nybörjarplatser, dubblera doktorandutbildningen och tredubbla antalet internationella studerande.

– Universitetens löner och arbetsvillkor måste vara i skick så att universiteten även i fortsättningen är attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser för högskoleutbildade, betonar Tanskanen.

Löntagarorganisationerna sade i mitten av februari upp kollektivavtalet att gå ut den 31 mars. Om förhandlingarna inte resulterar i en lösning är de universitetsanställda i ett avtalslöst läge från den första april. I ett avtalslöst läge följs fortsättningsvis det gamla kollektivavtalet, men också organisatoriska åtgärder är möjliga.

Omkring 2 200 OAJ-medlemmar omfattas av kollektivavtalet för universitet och över 700 medlemmar hör till övningsskolornas undervisningspersonal.