Bildningsarbetsgivarna blir ny avtalspart inom privata småbarnspedagogikens avtalsområde

16.08.2023 - 14:03 Nyheter
Illustration

Arbetsgivarna inom den privata småbarnspedagogiken organiserar sig i Bildningsarbetsgivarna. Det här medför ändringar vad gäller avtalsparterna.

Bildningsarbetsgivarna har godkänt 24 privata aktörer inom småbarnspedagogiken som medlemmar. Det innebär att Bildningsarbetsgivarna i fortsättningen förhandlar om kollektivavtalen inom den privata småbarnspedagogiken, i praktiken alltså för privata daghem. Tidigare avtalade OAJ med Välmåendebranschen HALI om anslutningsprotokollet som gäller lärare inom småbarnspedagogik.

Ändringen träder i kraft 1.1.2024. Avtalspartsbytet medför inga ändringar i de befintliga kollektivavtalen, så det avtal som förhandlades fram i våras gäller som tidigare till utgången av 2025.  Ändringen påverkar alltså inte ställningen för lärarna inom småbarnspedagogik.  Löneförhöjningarna och alla anställningsvillkor som överenskommits i kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn fortsätter att gälla som tidigare.

 – Förändringen är i linje med OAJ:s långsiktiga mål. Småbarnspedagogiken hör till undervisningsväsendet och inte till socialväsendet, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Förhandlingsparterna klarnar inom en snar framtid.

Dela