En lösning har nåtts om kommunsektorns avtalsförhöjningar

07.03.2023 - 14:42 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat nåddes fredagen den 3 mars om hur referensbranschernas avtalslösningar påverkar kommunsektorns och välfärdsområdenas avtalsförhöjningar. Förhandlingsresultatet har nu godkänts av alla parters beslutande organ. – Jag är väldigt nöjd över att kopplingen till referensbranscherna genomförs fullt ut, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Ett förhandlingsresultat nåddes sent på fredag kväll om hur de genomsnittliga kostnadseffekterna i referensbranschernas avtalslösningar, det vill säga teknologiindustrin, kemiindustrin och bil- och transportbranschen, återspeglar sig på kommunsektorns och välfärdsområdenas avtalsförhöjningar. På tisdagen godkändes resultatet av alla förhandlingsparters beslutande organ.

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU avtalade i somras med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT att om referensbranschernas genomsnittliga kostnadseffekter överstiger 1,9 procent ska det återspeglas i kommunsektorns och välfärdsområdenas avtalsförhöjningar för åren 2023 och 2024.

Förhandlingarna var inte lätta eftersom inte en enda referensbransch nådde avtal före tidsgränsen 1.2.2023.

– KT höll sakligt fast vid avtalets andemening trots att tidsramen inte höll. Samarbetet mellan FOSU och JAU var återigen bra och lösningsinriktat, säger Katarina Murto.

Det är viktigt att kopplingen till referensbranscherna genomförs fullt ut för endast på så sätt kan löneutvecklingsprogrammet fungera så som avsett.

– Vi måste trygga utbildningssektorns dragningskraft och löneutvecklingen. Våra medlemmar förtjänar en lön som motsvarar arbetets svårighetsgrad och den utbildning som krävs, konstaterar Murto.

Vad ger avtalslösningen utöver det som tidigare har avtalats?


Åren 2023 och 2024 utbetalas i kommunerna och välfärdsområdena följande avtalsförhöjningar utöver de förhöjningar som avtalades sommaren 2022:

2023 

 • 1.6 en allmän förhöjning på 0,70 procent och en lokal justeringspott på 0,30
 • 30.6 engångsbelopp på 467 euro 

Engångsbeloppet betalas till de arbetstagare/tjänsteinnehavare vars anställning har börjat senast 2.5.2023, pågått utan avbrott och är i kraft 31.5.2023.

2024  

 • 1.6 en allmän förhöjning på 0,77 procent och en lokal justeringspott på 0,33 procent 
 • För UKTA betalas 0,77 procent redan från 1.5

UKTA-förhöjningarna 2023 och 2024 i sin helhet

1.6.2023 

 • Allmän förhöjning 2,02 %
 • Centraliserad fördelning 0,18 % (redan tidigare överenskommet)
 • Lokal pott 0,7 % 
 • Löneutvecklingsprogrammet 1,2 % lokalt

30.6.2023 

 • Engångsbelopp 467 e

1.2.2024

 • Löneutvecklingsprogrammet 0,4 % centraliserad fördelning

1.5.2024 

 • Allmän förhöjning 0,77 %

1.6.2024 

 • Allmän förhöjning 1,5 %
 • Lokal pott 0,73 %
 • Löneutvecklingsprogrammet 0,6 % lokalt

Separatavtalet mellan FOSU, JAU och KT

KT, JAU och FOSU ingick tidigare ett separatavtal om vilka effekter överenskommelsen mellan Sote och KT har på övriga kommunala avtal.

Utöver nämnda förhöjningar och engångsarvoden utbetalas också följande engångsbelopp:

 • 150 euro till personalen inom småbarnspedagogik UKTA (del G)
 • 120 euro till personalen inom småbarnspedagogik AKTA (bilaga 5)

Engångsbeloppet betalas till de arbetstagare/tjänsteinnehavare vars anställning har börjat senast 2.5.2023, pågått utan avbrott och är i kraft 31.5.2023.

Text: Riikka Juva
På svenska: Minna Rosenström

Bild: Leena Koskela

Nyheten korrigerad 7.3.2023 kl. 15.35 med tillägget:
1.2.2024 Löneutvecklingsprogrammet 0,4 % centraliserad fördelning

Dela