Ett förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen

08.06.2023 - 16:13 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat har nåtts i arbetstvisten gällande den privata socialservicebranschen. Parternas beslutande organ ska nu behandla resultatet och i början av nästa vecka meddelas om förslaget godkänns eller inte. Nu upphör också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

Ett förhandlingsresultat har idag torsdagen den 8 juni nåtts gällande ett nytt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen. Huvudavtalsparterna har under ledning av riksförlikningsmannens byrå nått samförstånd om avtalsinnehållet som berättas först när avtalsparternas beslutande organ har behandlat resultatet. Vägen fram till dagens förhandlingsresultat kantades av flera strejker i vilka OAJ:s medlemmar också deltog.

I och med dagens förhandlingsresultat upphör nu också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

OAJ är inte förhandlande part i den privata socialservicebranschen, utan är med i avtalet genom ett anslutningsprotokoll. Enligt OAJ:s specialsakkunniga Kirsi Sutton är OAJ redo att inleda förhandlingarna om anslutningsprotokollet så snart det passar Välmåendebranschen Hali. Förhandlingarna avbröts som resultatlösa i våras.

Omkring 900 OAJ-medlemmar som är lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt föreståndare i privata daghem omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.  

Dela