Förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell inleds

17.11.2023 - 12:07 Pressmeddelande
Illustration

Om en vecka börjar arbetsmarknadsparterna förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell. OAJ:s ordförande Katarina Murto säger att målet måste vara en modell som passar både den privata och offentliga sektorn.

OAJ har under hela hösten aktivt arbetat för att centrala fackförbund och förhandlingsorganisationer förhandlingsvägen hittar en alternativ lösning till den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som finns inskriven i regeringsprogrammet.

Igår fick arbetsgivarförbunden inbjudan till förhandlingar av Finsk Handel, Kemiindustrin, Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

OAJ:s ordförande Katarina Murto är nöjd över att man försöker nå en lösning genom förhandlingar.

– Det är ett utmanande utgångsläge för förhandlingarna, men strävan är att ansvarsfullt söka en lösning och försöka utarbeta en arbetsmarknadsmodell som passar Finland i stället för den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen, betonar Murto.

OAJ konstaterade direkt efter att regeringsprogrammet offentliggjordes att exportmodellen inte fungerar.

– Arbetsmarknadsmodellen måste även ta hänsyn till den offentliga sektorn och olika branscher. Det handlar också om uppskattningen av arbetet inom den offentliga sektorn, understryker Murto.

OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto och FOSU:s verksamhetsledare Mari Keturi representerar i förhandlingarna cirka 200 000 akavamedlemmar inom den offentliga sektorn.