Igen sämre Pisaresultat – nu måste det satsas på kvalitet i utbildning och undervisning samt stöd för lärandet

05.12.2023 - 12:35 Pressmeddelande
Illustration

De finländska ungdomarnas kunskaper har igen försämrats, visar den senaste Pisaundersökningen. Den nedåtgående trenden har pågått i långt över tio år och nu måste det satsas långsiktigt på utbildningen och akuta problem åtgärdas, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.  

Idag har resultaten från den senaste Pisaundersökningen publicerats. De finländska ungdomarnas kunskaper har försämrats i undersökningens alla delområden och den förhållandevis största nedgången är i finländarnas läskunskaper.  

– Regering efter regering har talat vackert om utbildningens betydelse. Festtalen har tyvärr inte medfört tillräckliga resurser, vilket dessvärre även syns i inlärningsresultaten. De senaste Pisaresultaten kan beskrivas som en kollaps. Det behövs satsningar om vi vill tillbaka till toppen. I Orpos regeringsprogram har det utlovats satsningar på den grundläggande utbildningen. De här måste genomföras, men nu behövs också extra satsningar på en helt ny nivå, betonar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Coronapandemin har tydligt präglat Pisaresultaten i undersökningen som genomfördes våren 2022.

– Finlands resultat har redan länge försämrats och nu fick nedgången dessutom fart av coronapandemin. I Finland har lärarna redan från pandemins början varnat för att det uppstår ett kunskapsglapp. De senast Pisaresultaten visar att det verkligen existerar ett kunskapsglapp som nu måste tas på allvar, säger Jaakko Salo som är utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Skillnaderna i lärandet har ökat både inom och mellan skolor. Situationen är särskilt oroande i Östra Finland.

– Jämlikheten och jämställdheten inom utbildningen upprätthålls inte längre på samma sätt som tidigare. Vi måste hålla fast vid en högklassig utbildning i hela landet. Bostadsort eller hemförhållanden får inte begränsa ett barns rätt till lärande eller framtida möjligheter. Nu är det absolut inte rätt tidpunkt att avveckla normer som rör utbildningens kvalitet, försvaga de resurser som kommunerna har till sitt förfogande för utbildning eller vidta andra åtgärder som försämrar utbildningen i hopp om kortsiktiga inbesparingar, säger Murto.

Liksom tidigare har antalet elever som presterar svagare ökat. Ett nytt fenomen är att skaran elever som presterar utmärkt har minskat kraftigt.

– Regeringen håller på att reformera stödet för lärande. I den här kritiska situationen räcker dock inte vilken reform som helst. Stödet för lärande måste förnyas grundligt och stödet till varje barn måste stärkas betydligt för att stoppa ojämlikhet i utbildningen. Samtidigt måste resurserna även räcka till för att undervisa alla elever, konstaterar Salo.

Finland har lärare i världsklass med vars hjälp vi kan vända Pisaresultaten uppåt igen.

– Resultaten understryker hur viktigt lärarens stöd är för lärandet. Varje barn måste ha rätt till undervisning av en utbildad och behörig lärare. Gruppstorlekarna i skolorna måste vara rimliga för att lärarna ska ha möjlighet att lyckas. Passliga grupper påverkar också arbetsron och gör det möjligt för alla att lära sig, säger Murto.