Katarina Murto fortsätter som ordförande för FOSU

30.11.2023 - 14:22 Nyheter
Illustration

OAJ:s ordförande Katarina Murto valdes idag till ordförande för förhandlingsorganisationen FOSU för de två följande åren. Murto valdes första gången till ordförande vid förbundsmötet för ett år sedan och i dagens val fanns ingen motkandidat.

OAJ:s ordförande Katarina Murto omvaldes idag till ordförande för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Mandatperioden är två år och börjar i januari 2024.

Vid FOSU:s förbundsmöte idag lyfte Murto särskilt fram diskussionerna mellan arbetsmarknadsparterna om en ny arbetsmarknadsmodell och där FOSU har en stark representation.

– Utgångsläget är givetvis utmanande men vi kan utarbeta en gemensam arbetsmarknadsmodell om alla parter har vilja och är lösningsinriktade. I vilket fall som helst är en diskussion mellan centrala arbetsmarknadsparter nödvändiga för att skapa förtroende och förståelse, betonar Murto.

Murto anser att det är exceptionellt att regeringen vill lagstiftningsvägen blanda sig i löneförhandlingarna.

– I så fall skulle politikerna vid varje avtalsrunda behöva ta ställning till löneförhöjningsnivån, vilket inte är förnuftigt. En exportdriven modell skulle försvaga löneutvecklingen inom den offentliga sektorn, minska branschernas uppskattning och dragningskraft samt förvärra arbetskraftsbristen inom den offentliga sektorn, understryker Murto.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU förhandlar om avtalen och anställningsvillkoren för cirka 200 000 högutbildade medlemmar. FOSU är förhandlande part i avtal som totalt omfattar omkring 600 000 löntagare. Således är FOSU landets största förhandlingsorganisation vad gäller påverkan. FOSU har 11 medlemsföreningar som representerar 35 medlemsförbund.

Dela