Lärarstuderandena får rösträtt i fullmäktige

11.05.2023 - 15:59 Nyheter
Illustration
SOOL:s representanter Taika Vaulo, Hanna Rahkonen och Virpi Manninen är glada över dagens beslut.

OAJ:s fullmäktige har enhälligt beslutat att lärarstuderandena får beslutsfattande representation i fullmäktige och styrelsen. Efter stadgeändringen som ska göras har lärarstuderandena tre platser med rösträtt i fullmäktige och en i styrelsen.

I fortsättningen har fullmäktige utöver de 150 ordinarie fullmäktigemedlemmarna också tre fullvärdiga studerandemedlemmar. Det beslutade fullmäktige idag.

Hanna Rahkonen som är tidigare ordförande för Finlands Lärarstuderandes Förbund (SOOL) är glad.

– Tack å alla lärarstuderandes vägnar. Vägen hit var krokig men nu fortsätter vi framåt tillsammans.

SOOL:s nyvalda ordförande Emppu Laaksonen säger att dagens beslut är av största betydelse.

– Förutom att vi blir hörda och uppskattade får vi också kollegial erfarenhet vilket möjliggör ett ännu effektivare samarbete mellan SOOL och OAJ.

Hittills har SOOL:s representanter endast haft närvaro- och yttranderätt. Hösten 2021 röstade fullmäktige ner förslaget om rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s fullmäktige och styrelse. Mer än 40 procent av fullmäktigeledamöterna röstade då emot förslaget som skulle ha behövt två tredjedelars majoritet för att gå igenom.

SOOL mira laurinantti ja emppu laakkonen.png

SOOL:s vice ordförande Mira Laurinantti och ordförande Emppu Laakkonen. 


Bilder: Jarkko Mikkonen och Sini Tuohimaa