OAJ: Den tvååriga förskoleundervisningen bör främjas under den kommande regeringsperioden - ministeriet har publicerat mellanrapporten om försöket

14.04.2023 - 14:41 Nyheter
Illustration

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning lyfter fram bristen på lärare inom småbarnspedagogik. OAJ anser att det är synnerligen viktigt att lösa lärarbristen och att målmedvetet höja utbildningsmängderna under den kommande regeringsperioden.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes hösten 2021 i 148 kommuner. Syftet med försöket var att utreda genomförandet och effekterna av tvåårig förskoleundervisning.

Den färska mellanrapporten från undervisnings- och kulturministeriet visar på bristen av lärare inom småbarnspedagogik och bekräftar att det under nästa regeringsperiod är nödvändigt att målmedvetet gå mot den personalstruktur som träder i kraft 2030 i daghemmen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Vid daghemmen ska andelen lärare ökas och vid universiteten ska tillräckligt många lärare inom småbarnspedagogiken utbildas.

Kvaliteten på verksamheten och behöriga lärare ska tryggas både inom förskoleundervisningen och inom småbarnspedagogiken.

– Kvaliteten på verksamheten och behöriga lärare ska tryggas både inom förskoleundervisningen och inom småbarnspedagogiken. Man ska också beakta stödtjänster, säger OAJ:s specialsakkunniga Auli Setälä.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter till våren 2024. Information om effekterna fås efter att försöket har avslutats 2025.

– Vi anser att tvåårig förskoleundervisning är en viktig åtgärd för att stärka jämlikheten i utbildningen. Vi stödjer att tvåårig förskoleundervisning främjas under den kommande regeringsperioden med stöd av de resultat som försöket ger, betonar Auli Setälä.

Läs ministeriets pressmeddelande