OAJ: En besvikelse att diskussionen om en ny arbetsmarknadsmodell har avbrutits

13.12.2023 - 16:32 Nyheter
Illustration

Diskussionerna om en ny arbetsmarknadsmodell mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer har avbrutits. – Målet var att genom förhandlingar nå en lösning om en ny arbetsmarknadsmodell, så det är en besvikelse att diskussionerna avbröts redan i ett tidigt skede, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Diskussionerna om en ny arbetsmarknadsmodell avbröts idag på onsdagen. Arbetsmarknadsparterna hade hunnit träffas fyra gånger.

– Diskussionerna om arbetsmarknadsmodellen avbröts innan vi ens kom till förhandlingsbordet. OAJ hade och har fortfarande en stark vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell med de centrala förbunden och förhandlingsorganisationerna. FFC och dess förbund hade dock inte förutsättningar att enbart förhandla om arbetsmarknadsmodellen. Därför avslutades diskussionerna innan vi ens kom till själva förhandlingsfasen, beskriver OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Enligt Murto var redan tidtabellen i sig utmanande för att utarbeta en ny arbetsmarknadsmodell.

– Arbetsmarknadsmodellen är inte en handelsvara för OAJ. På arbetstagarsidan finns olika betoningar vad gäller andra försämringar av arbetslivet. Nu hade det varit ändamålsenligt att förhandlingsvägen nå en lösning om en arbetsmarknadsmodell, vilket är krävande och en kritisk fråga för OAJ och offentliga sektorns branscher.

Enligt Murto bör man söka en balanserad lösning för andra kritiska arbetslivsfrågor antingen med samma sammansättning vid ett senare tillfälle eller utanför förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen.

Ett alternativ måste hittas till den lagstadgade exportmodellen

OAJ motsätter sig en lagstadgad exportmodell och anser att det fortfarande skulle vara mest ändamålsenligt att försöka hitta en lösning vid förhandlingsbordet.

– Vi kräver nu visdom av regeringen så att den varken ingriper i löneförhandlingarna eller påbörjar beredningen av en lagstadgad exportmodell, säger Murto.

Enligt Murto naggas förtroendet ytterligare i kanterna och förhandlingsverksamheten blir ännu svårare om regeringen inför en lagstadgad exportmodell.

 

Dela