OAJ:s Katarina Murto: Skälig avtalslösning för staten

23.02.2023 - 17:55 Nyheter
Illustration

OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto säger att statens avtalslösning som nåddes 23.2 är i sin helhet skälig. Utöver löneförhöjningarna förbättras också en del anställningsvillkor. Lönerna höjs i medeltal med sex procent under den tvååriga avtalsperioden.

– Det är bra att en lösning nåddes genom förhandlingar. Helheten är tillfredsställande eftersom också textförbättringar ingår, konstaterar Katarina Murto.

Statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal gäller 1.3.2023 – 28.2.2025. 

En allmän förhöjning på 3,5 procent av månadslönen betalas från 1.5.2023. Därtill betalas en engångspott i april 2023 som är 12,2 procent av månadslönen, dock minst 500 euro.

En allmän förhöjning på 2,0 procent betalas från 1.3.2024 och samtidigt en ämbetsverkspott på 0,5 procent.

Bättre anställningsvillkor beträffande familjeledigheter

– För lärarnas del var det viktigt att ersättningsfrågan gällande lärare som får barn på sommaren kunde lösas. En ersättning som är lika stor som sjukdagpenningen betalas även när graviditetspenningperioden infaller under lärarens kalkylerade semester, säger Murto.

För statens avtalsområde förlängdes avlönad familjeledighet från 18 vardagar till 32 vardagar, vilket motsvarar kommunsektorns förmån. Vidare är man i fortsättningen berättigad till tillfällig vårdledighet till dess att barnet fyller 12 år.  

OAJ:s styrelse och styrelsen för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU godkände avtalsresultatet den 23 februari. Statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal ska ännu godkännas av statsrådet och fastställas av riksdagens finansutskott.

OAJ har cirka 500 medlemmar i statliga skolor och läroanstalter. Avtalsparter är FOSU, Pro och JHL för löntagarsidan och Statens arbetsmarknadsverk representerar arbetsgivaren.

Dela